Redae - KidsRights
Action developer

"We maken ons zorgen over wat een kind morgen zal worden, maar we vergeten dat hij vandaag iemand is."

Redae (25)
Ethiopie
Thema: Kinderarbeid

Redae's project: Bevorderen van de rechten van kinderen

Het doel van Redae's project is het bevorderen van de rechten van kinderen door het gebruik van effectieve en beperkte middelen en het creëren van geschikte omstandigheden voor kinderen. Hij wil een link leggen met lokale en internationale niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden over de rechten van een kind.

Inloggen