Rehmah - KidsRights
Action developer

“Laten we opstaan, elkaar steunen, aanmoedigen en doen wat juist is. Niet opkomen voor jezelf maakt je een slachtoffer, niet opkomen voor anderen maakt je een medeplichtige.”

Rehmah (26)
Uganda
Thema: Gendergelijkheid

Rehmah’s project: FIRST – Find, Investigate, Redress and Support

Rehmah's project heet 'FIRST - Find, Investigate, Solve and Support'. Ze zal professionele trainingsworkshops geven met verzorgers, ouders en gezinnen om de ontwikkeling van het ouderschap op een geweldloze en ondersteunende manier te ondersteunen door middel van informatie- en vaardigheidsbevorderende sessies. Haar doel is het creëren van een responsieve en collaboratieve dienst via het internet en offline die zal helpen de herhaling van misbruik te verminderen en de gevolgen ervan te verzachten.

Inloggen