Renuka - KidsRights
Action developer

"Als je wilt dat je droom uitkomt, wordt dan wakker."

Renuka (14)
India
Thema: Gendergelijkheid
spelen met vrienden en dansen

Renuka's project: Strijd tegen het kinderhuwelijk

Renuka wil meisjes behouden en beschermen en het kinderhuwelijk voorkomen. Dit wil ze doen door het organiseren van een bewustwordingskamp en een demonstratie. 

Inloggen