Ritesh - KidsRights
Action developer

"Globalisering is ieders plicht."

Ritesh (17)
India
Thema: Milieu
Sport en schilderen

Ritesh's project: Bewustwording creëren over de opwarming van de aarde

Ritesh wil met zijn project bewustwording creëren over de opwarming van de aarde en de impact daarvan op onze samenleving. Daarbij wil hij kinderen bewust maken van hoe de plantage ons helpt om te ontsnappen aan de opwarming van de aarde en de vervuiling door het organiseren van twee bewustmakingsbijeenkomsten in 2 verschillende dorpen. Tot slot wil hij 100 bomen planten in één van de dorpen en daar ook een bijeenkomst organiseren.

Inloggen