Runu - KidsRights
Action developer

"Het bereiken van het ene doel moet het beginpunt zijn van een ander."

Runu (18)
India
Thema: Gezondheid
zingen

Runu's project: Het belang van goed toiletgebruik

Runu wil de mensen in zijn gemeenschap bewust maken van het (juiste) gebruik van de toiletten. Hiervoor zal ze een bijeenkomst organiseren waar ze het belang van toiletgebruik zal bespreken. Ook zal ze een bewustwordingscampagne voeren in de vorm van een massabijeenkomst samen met dorpshoofden om ervoor te zorgen dat er beslissingen worden genomen over het gebruik van de toiletten. Daarnaast zal ze ook een activiteit organiseren voor het schoonmaken van toiletten in haar gemeenschap en zal ze volwassenen en kinderen leren hoe ze hun handen moeten wassen.

Inloggen