Salma - KidsRights
Action developer

“Kracht komt voort uit het feit dat we allemaal één zijn. Zwakheid is denken dat je bevoorrecht bent.”

Salma (23)
Egypte
Thema: Gendergelijkheid

Salma's project: Het bewustzijn over gendergelijkheid vergroten

Salma wil het bewustzijn over gendergelijkheid vergroten, vooral in ontwikkelingslanden en onderontwikkelde landen. Eerst wil ze het bewustzijn in haar eigen gemeenschap verspreiden, later hoopt ze mensen van over de hele wereld te bereiken.

Inloggen