Sanjib - KidsRights
Action developer

"Laat nooit een dag voorbijgaan waarop je zegt: "Ik zal het morgen beter doen."

Sanjib (18)
India
cricket spelen

Sanjib's project: Bestrijding van drugsmisbruik

Sanjib wil het bewustzijn over de slechte gevolgen van drugsgebruik vergroten. Hij zal een bewustwordingsbijeenkomst organiseren om positief denken te ontwikkelen onder volwassenen en kinderen, een bewustwordingscampagne en een bijeenkomst om mensen bewust te maken van drugsmisbruik.

Inschrijvingen mogelijk tot 2030-12-31 13:24:00
2 Registraties
Inloggen