Santanu - KidsRights
Action developer

"Een opgever wint nooit en een winnaar geeft nooit op."

Santanu (17)
India
Thema: Onderwijs
Ik speel graag spelletjes

Santanu's project: Het recht op onderwijs

Santanu wil het recht op onderwijs en het belang van de ontwikkeling van de infrastructuur van de school onder de aandacht brengen. Hij wil zijn doel bereiken door het organiseren van een bewustwordingskamp over het recht op onderwijs en een ontmoeting met de sarapanch om het ontwikkelingswerk van de school te bespreken.

Inloggen