Sasmita - KidsRights
Action developer

"Het is leuk om het onmogelijke te doen."

Sasmita (20)
India
Thema: Onderwijs

Sasmita's project: Verbetering van de infrastructuur van de school

Sasmita wil de infrastructuur van de school verbeteren. Ze zal bewustmakingsbijeenkomsten organiseren en ze zal een aanvraag indienen bij de sarapanch om haar doelen te bereiken.

Inloggen