Sivananda - KidsRights
Action developer

"Nooit het woord 'onmogelijk' gebruiken. Gooi het in de verbale afvalemmer."

Sivananda (25)
India
Thema: Gendergelijkheid
cricket spelen

Sivananda's project: Gender Equality

Sivnanda wil het bewustzijn over gendergelijkheid vergroten. Hij zal een bewustwordingsbijeenkomst organiseren met de gemeenschap om hen bewust te maken van het belang van het recht op onderwijs voor meisjes en andere rechten op het gebied van gendergelijkheid. Daarnaast zal hij ook een bewustmakingscampagne organiseren om de ouders in staat te stellen niet te discrimineren tussen hun kinderen en een bijeenkomst over gendergelijkheid.

Inloggen