Sonu - KidsRights
Action developer

"Al je dromen kunnen uitkomen als je de moed hebt om ze na te streven."

Sonu (19)
India
Thema: Onderwijs
cricket spelen

Sonu's project: Bewustwording van het belang van onderwijs voor meisjes

Sonu wil mensen bewust maken van het belang van onderwijs voor meisjes en de invloed daarvan op de ontwikkeling van de maatschappij. Daartoe zal zij een bewustmakingsbijeenkomst met de gemeenschap organiseren om hen bewust te maken van het belang van het recht op onderwijs. Hij zal ook een drama over dit onderwerp opvoeren en een ontmoeting met de schoolkinderen van het dorp organiseren.

Inloggen