Stella - KidsRights
Action developer

"Er kan geen scherpere openbaring van de ziel van een samenleving zijn dan de manier waarop zij met haar kinderen omgaat." - Nelson Mandela

Stella (25)
Kenia
Thema: Discriminatie

Projecttitel NL Stella’s project: Stigmatisering van kinderen met speciale behoeften

Kinderen met speciale behoeften ondervinden hinder bij het leren, groei en ontwikkeling bij andere buitenschoolse activiteiten. Om het stigma rond kinderen met speciale behoeften te helpen doorbreken en hun zaak de nodige aandacht te geven, organiseert Stella met haar plan een bewustmakings- en sensibilisatieprogramma.

Met behulp van getrainde vrijwilligers uit de gemeenschap creëert ze bewustwording bij ouders en andere medestudenten. Ze hebben ook een trainingshandleiding opgesteld en ontwikkeld die tijdens de bewustwording kan worden gebruikt. Daarnaast organiseren ze forums voor bewustmaking op verschillende platforms, waaronder kerken en leerinstellingen voor kinderen met speciale behoeften met andere partners.

Haar belangrijkste doel is om de gemeenschap bewust te maken van het belang van een goede behandeling van kinderen met speciale behoeften, en de risico's van een slechte behandeling door de zorgverleners en om de verkeerde ideeën om hen heen te ontraadselen.

Inloggen