Sumaiya - KidsRights
Action developer

Sumaiya (21)
Bangladesh
Thema: Gezondheid

Sumaiya's SRGR jeugd clubs

Sumaiya was in 2017 genomineerd voor de Kindervredesprijs. Ze is een actieve changemakers. Zo heeft ze kindhuwelijken voorkomen, kwam ze op voor educatie voor kinderen in armoede en komt ze nu op voor seksuele en reproductieve gezondheidsrechten van jongeren. Veel kinderen, jongeren en ouders in haar gemeenschap weten niets over hun seksuele en reproductieve gezondheidsrechten. Sumaiya wil jongerenclubs oprichten om kinderen over hun rechten te leren. Samen met de leden van deze jongerenclubs wil ze bewustzijn gaan creëren bij ouders en andere kinderen in hun gemeenschap.

Wat is het probleem?
De meeste mensen in Sumaiya haar omgeving hebben nauwelijks kennis over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR). De gevolgen hiervan zijn dat mensen zichzelf niet goed verzorgen, kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld SOA’s en ongewenste zwangerschappen en geen passende zorg hebben voor, tijdens en na hun zwangerschap.

Doordat ouders zelf weinig weten over deze onderwerpen, kunnen ze ook hun kinderen niet goed voorlichten. Hier wil Sumaiya verandering in brengen.

Wat is Sumaiya’s oplossing?
Sumaiya gaat informatie over SRGR verspreiden en zo de kennis onder kinderen, jongeren en ouders hierover vergroten. Ze wil jongeren (15-19 jaar) activeren om lid te worden van haar jongerenclub en peer educators te worden. Samen gaan ze mensen bewust te maken over SRGR. Sumaiya is van plan dit te doen door twee workshops met twee verschillende doelgroepen: jongeren en ouders.

Tenslotte zal ze een theater organiseren en uitvoeren, waarmee ze een groter publiek bereikt dan met de workshops. De belangrijkste thema’s die in het theater terugkomen zijn puberteit & veranderingen, het ouderschap en SOA’s.

Wat is het doel?
Sumaiya’s doel is bereikt als jongeren, ook de meeste kwetsbare, bewuste keuzes over hun seksuele gezondheid maken en toegang hebben tot SRGR-informatie en -diensten.

Hoe gaat Sumaiya te werk?
Sumaiya zal de jongerenclub coördineren en de activiteiten zowel bedenken als leiden. Zelf zal ze ook actief deelnemen aan de uitvoering van de workshops en het theater

Wat heeft Sumaiya nodig?
Sumaiya heeft materialen nodig die ze kan gebruiken in het voorlichten van de jongeren en ouders. Daarnaast heeft ze ook communicatiemateriaal nodig om haar boodschap verder te verspreiden. Een voorbeeld hiervan is radio, dit gebruikt ze om de jongeren te bereiken.

Wie heeft zij nodig?
Sumaiya heeft deelnemers nodig; kinderen, jongeren én ouders. Ook heeft ze maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders nodig om mee te doen aan de activiteiten en informatie te verstrekken. Zij zullen haar boodschap steunen door kennis over SRGR te delen en toegang tot belangrijke diensten makkelijker te maken.

Inloggen