Sunil - KidsRights
Action developer

"Uw huidige situatie is geen indicatie van uw uiteindelijke potentieel."

Sunil (19)
India
Thema: Gezondheid
dansen en zingen

Sunil's project: Bestrijding van alcoholmisbruik

Sunil wil in 3 dorpen het bewustzijn vergroten over de slechte gevolgen van alcoholmisbruik. Hij zal een bewustwordingsbijeenkomst organiseren in één van de dorpen en demonstraties in de andere 2.

Inloggen