Taryn - KidsRights
Action developer

“Slachtoffers moeten niet worden beschuldigd en daders moeten worden aangeklaagd.”

Taryn (19)
Zuid-Afrika
Thema: Geweld

Taryn’s project: Justice In Sight

Taryn wil het bewustzijn over de kwestie van seksueel geweld en gendergerelateerd geweld vergroten door slachtoffers te leren hun stem te verheffen tegen deze kwestie en door een video over deze kwestie te delen met anderen. Volgens Taryn verdienen alle slachtoffers het om gehoord te worden en gerechtigheid te krijgen voor wat er met hen is gebeurd.

Inloggen