Tushar - KidsRights
Action developer

“Bouw alsjeblieft de nieuwe wereld, er is hier geen conflict.”

Tushar (22)
Bangladesh
Thema: Armoede

Tuskar’s project: Mojar school

Tushar wil de problemen bestrijden die kinderen ondervinden wanneer zij op straat leven, door hen verschillende projecten aan te bieden waaraan zij kunnen deelnemen en die hen de steun zullen geven die zij nodig hebben om niet langer gedwongen te zijn op straat te leven.

Inloggen