Kimberly Atitwa - KidsRights
Action developer

Het Busia Greenhill-project gaat over het veranderen van het Afrikaanse afval verhaal, zodat we kunnen overstappen van het dumpen van afval naar het ophalen van afval, om op duurzame manier met afval om te gaan omgaan

Kimberly Atitwa (13)
Kenia
Thema: Milieu

Busia Greenhill recycling project

In de omgeving van Kimberly is ligt afval overal rond. Iets wat enorm slecht is voor ons milieu! Afval wordt niet afgevoerd of wordt gewoon in de berm gestort.Kimberly wil dit veranderen en zal gaan vechten voor een schoner milieu. Aller eerst wil ze kinderen bewust maken van het feit dat rondslingerend afval slecht is voor ons milieu. Dit gaat ze doen door kinderen op scholen voor te lichten, op deze wijze hoopt ze kinderen te enthousiasmeren om pleitbezorger voor een schonere toekomst te worden. Daarnaast plant ze om de straten te gaan opschonen, door (1) met kinderen afval te verzamelen en scheiden en (2) betere afvalsfaciliteiten te gaan plaatsen.Kimberly zet zich door deze twee prachtige activiteiten in voor een schonere toekomst, iets wat zijn omgeving zeker ten goede gaat komen.

Inloggen