Zeean - KidsRights
Action developer

“Een lotus moet uit de modder rijzen om te kunnen bloeien.”

Zeean (17)
Verenigde Staten
Thema: Onderwijs

Zeean’s project: CONNECTED TOGETHER

In het licht van COVID-19 zijn er in de gemeenschap van Zeean risicojongeren en -kinderen die door de technologische verschillen en het feit dat de leerkrachten niet in staat zijn om hen te bereiken, buiten de boot vallen. Daarom wil ze een jongerenorganisatie oprichten die leerlingen van de middelbare school in contact brengt met kinderen uit opvangcentra die buiten de boot vallen bij het leren en spelen. Deze middelbare scholieren zullen bijles geven en virtuele speelactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Hierdoor wordt hopelijk hun liefde voor het leren in stand gehouden en dit zal deze kinderen stimuleren.

Inloggen