Update Ballah - KidsRights
Update

Update Ballah

Update Ballah

Wat heeft Ballah gedaan?
Ballah heeft eerst zijn P4P-team samengesteld, wat nu bestaat uit 5 jongens en 4 meisjes. Op 7 verschillende scholen hebben ze 19 trainingen georganiseerd. Tijdens deze trainingen leerden ze scholieren meer over seksuele gezondheid en hoe de meisjes zelf herbruikbaar, hygiënisch maandverband kunnen maken.

Naast de trainingen, hebben ze ook kleine groepssessies in de buurt georganiseerd. Hier werd gediscussieerd over seksuele gezondheid.

Er is ook een gezondheidsclub voor meisjes opgericht, met 10 actieve leden. Zij komen maandelijks samen om over seksuele gezondheid te praten en nodigen experts uit voor voorlichtingen.

Hoe is het gegaan?
Het is heel goed gegaan. Ballah heeft door zijn project meer inzicht gekregen in de problemen waar meisjes tegen aanlopen. Aan het begin durfden de deelnemende meisjes zich er niet over uit te spreken, maar na een tijdje werden ze allemaal veel opener. Dat is dan ook de reden dat Ballah nog veel meer meisjes wil bereiken, in de hoop dat zij ook zelf voorlichtingen over seksuele gezondheid gaan opzetten.

Het was moeilijk om heel veel mensen bij elkaar te krijgen, daarom is Ballah overgegaan op kleine trainingssessies en groepsdiscussies. In plaats van de grote bijeenkomsten die hij gepland had.

Op welke manier heeft Ballah impact gemaakt?
De meisjes die deelgenomen hebben aan de trainingen van Ballah, voelen nu de vrijheid om openlijk te praten over seksuele gezondheid, zoals bijvoorbeeld over menstruatie. Daarnaast weten zij nu ook hoe ze zelf maandverband kunnen maken; het kopen van maandverband kan namelijk veel geld kosten.

En nu?
Ballah gaat op deze manier verder met P4P; training op scholen en kleine groepsdiscussies bij hem in de buurt. Hij gaat op zoek naar mensen die hem kunnen helpen met het verzamelen van het juiste lesmateriaal.

Inloggen