Update: Aichurek's theaterspellen - KidsRights

Update: Aichurek's theaterspellen

In november 2018 ging Aichurek haar local changemaking project van start! Tijdens deze eerste editie richtte Aichurek zich op de ongelijkheid tussen meisjes en jongens. Hier heeft ze voor gekozen omdat er met name van meisjes wordt verwacht dat ze thuis voor de kinderen zorgen. Terwijl jongens wel gaan werken en studeren.

“Geef nooit op en blijf sterk in het verdedigen van je eigen rechten. Elk kind heeft het recht op onderwijs.”

Wat heeft Aichurek gedaan? 
Aichurek heeft forumtheaters georganiseerd op scholen. Benieuwd wat forumtheater precies is? Lees hier meer over haar project.

Samen met leeftijdsgenootjes is ze eerst het toneelspel over gelijkheid tussen jongens en meisjes gaan schrijven en oefenen. Ook is ze langs scholen gegaan om te vragen of het forumtheater daar opgevoerd mocht worden. Daarna konden de forumtheaters gaan beginnen! Deze vonden plaats van 27 t/m 30 november op verschillende scholen in Kirgizië. De leerlingen in het publiek luisterden aandachtig en discussieerden actief mee. Ze hadden de ongelijkheid tussen jongens en meisjes allemaal wel eens gezien, gehoord of meegemaakt.

Hoe is het gegaan?
Het trainen van de leerlingen die meespeelden in het forumtheater, ging heel goed! Iedereen deed goed mee. Er ontstonden leuke ideeën over hoe ze de ongelijkheid tussen jongens en meisjes het beste konden naspelen.

Aichurek en haar team hadden twee dagen nodig om het forumtheater goed voor te bereiden en te oefenen. Op de scholen zelf kregen ze hulp van de docenten en schooldirecteuren.

Tijdens en na afloop van het forumtheater waren er veel verschillende reacties vanuit de leerlingen. Gelukkig veel enthousiaste! Toch waren er ook een aantal negatieve reacties. Niet iedereen vond dat meisjes ook mogen studeren en spelen. Veel kinderen zijn er juist aan gewend dat meisjes moeten werken en voor het gezin zorgen.

Op welke manier heeft Aichurek impact gemaakt?
Het forumtheater heeft Aichurek met 20 kinderen opgevoerd. Dit team bestond uit 8 meisjes en 12 jongens. Ze hebben allemaal actief en enthousiast deelgenomen aan het project.

Met het forumtheater hebben zij ongeveer 500 kinderen, leraren en ouders bereikt! Het grootste deel van de leerlingen gaf aan meisjes te gaan steunen en hun rechten te accepteren.

Wat ging er goed?
De leerlingen luisterden aandachtig en deden mee met de discussievragen. Ze zijn aan het denken gezet.

Wat was het moeilijkste?
Het moeilijkste vond Aichurek de negatieve reacties.

En hoe gaat Aichurek nu verder?
Het is een mooi begin, maar het probleem is natuurlijk nog lang niet opgelost. Aichurek wil graag haar project voortzetten op andere scholen. Ze kreeg al aanvragen binnen, dus dat belooft veel goeds!

Klik hier om changemakers zoals Aichurek te steunen in hun strijd!

Geef
Draag bij aan de doelen van andere changemakers en support hen. Bijvoorbeeld met een donatie. Ook dat is changemaken!

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in