Uitgebreide privacy-verklaring - KidsRights

Uitgebreide privacy-verklaring

KidsRights, gevestigd aan Noorderakerweg 90 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op The KidsRights Changemakers Movement Platform (hierna te noemen: Platform) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KidsRights verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De toestemming kan je te allen tijde intrekken (via e-mail of per post). Hieronder vind je een overzicht van data die wij mogelijk verwerken van zowel leden van de Movement als Supporters:

●      IP-adres en apparaat type (geanonimiseerd)

●      Gegevens over jouw activiteiten op dit Platform

●      Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen Deze data verzamelen we om ons Platform te optimaliseren en zodat we jou op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken van zowel leden van de Movement als Supporters:

●      Persoonsgegevens die je actief aan KidsRights verstrekt, waaronder: Voor- en achternaam Geboortedatum Adresgegevens Land Geslacht E-mailadres Bankrekeningnummer

●      Persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op het Platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch KidsRights verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Indien je Lid van de Movement bent, bewaren wij jouw gegevens om je informatie over ons werk en (de initiatieven op) dit Platform te geven, om je te kunnen benaderen en ondersteunen bij jouw changemaking activiteiten (het starten van een initiatief) of om je feedback te geven aangaande jouw deelname binnen de Movement. Jonger dan 16 jaar? Dan is het enkel mogelijk om lid te worden met toestemming van een ouder of voogd. KidsRights bewaart jouw gegevens maximaal nog 3 jaar zodra je niet meer actief bent.

Indien je Supporter bent, bewaren wij jouw gegevens om je gift(en) te verwerken, je informatie over ons werk en (de initiatieven op) dit Platform te geven, om jouw steun te kunnen vragen en/of je te bedanken voor jouw support. Jonger dan 18 jaar? Dan is het enkel mogelijk om te doneren tot 10 euro en met toestemming van een ouder of voogd. Graag verwijzen we je ook naar de uitgebreide Gebruiksvoorwaarden voor Supporters [zie apart document met Gebruiksvoorwaarden Supporters - we voegen ook een link toe op het Platform naar dit document]. KidsRights bewaart je financiële gegevens nog 7 jaar.

 

Minderjarigen

Het Platform verzamelt geen gegevens van Platform-gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, zonder de toestemming van een ouder of voogd. Iemand die jonger is dan 16 jaar en lid wil worden van het Platform moet bij het aanmaken van een profiel dan ook aangeven dat een ouder of voogd akkoord is. Iedereen die het Platform bezoekt, niet inlogt en 16 jaar of jonger is, moet middels de cookie-banner bevestigen of hij/zij 16 jaar of ouder is. Indien de bezoeker jonger is dan 16 jaar, worden gegevens niet door KidsRights verzameld.   Enkel 18+ mag zonder toestemming van een ouder of voogd doneren. Supporters onder de 18 jaar mogen tot 10 euro geven en hebben altijd een akkoord nodig van een ouder of voogd voor hun donatie. KidsRights raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@KidsRights.org, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KidsRights verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gedacht kan worden aan bedrijven (marketing en fondsenwervende bureaus) die KidsRights ondersteunen bij het werven van supporters en/of het optimaliseren van de online omgeving en kanalen. KidsRights blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Platform maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat het Platform naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om het Platform te kunnen optimaliseren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan dit Platform hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op beperking van de gegevensverwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KidsRights en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via e-mail sturen naar Info@KidsRights.org of per post naar KidsRights Foundation, Noorderakerweg 90, 1069 LW Amsterdam, Nederland. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. KidsRights wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KidsRights neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@KidsRights.org.

 

Contactgegevens:

KidsRights Foundation Noorderakerweg 90 1069 LW, Amsterdam +31 20 225 8225 Info@KidsRights.org www.KidsRights.org     

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in