KidsRights' Onderzoek & Rapporten - KidsRights

KidsRights' Onderzoek & Rapporten

Iedere winnaar van de Internationale Kindervredesprijs zet zich in voor een specifiek kinderrechtenthema. KidsRights voert onderzoek uit naar internationale kinderrechten om ons werk en dat van de winnaars meer achtergrond te geven. Dit onderzoek wordt gepubliceerd in onze KidsRights Reports. 

Het onderzoek en de rapporten worden uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Leiden en NautaDutilh. Overheden, hulporganisaties en kinderen, zoals de The KidsRights Youngsters, gebruiken de rapporten in hun werk. 

De KidsRights Index is de eerste en enige ranking die jaarlijks meet hoe kinderrechten wereldwijd worden nageleefd en in hoeverre landen zich inzetten om de rechten van kinderen te verbeteren. Deze Index laat zien hoe landen wereldwijd scoren op de naleving van kinderrechten. De KidsRights Index is opgesteld in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Uit de KidsRights Index blijkt dat overheden internationale afspraken over kinderrechten tekort doen. Zo worden bijvoorbeeld vluchtelingkinderen, kinderen van migranten, kinderen met een handicap, straatkinderen en inheemse kinderen, nog steeds op grote schaal gediscrimineerd. Landen zouden hier meer tegen moeten doen. Ook moeten landen nog veel doen om te zorgen dat kinderen gehoord worden, mogen meebeslissen over zaken die hen direct aangaan of zelf in actie kunnen komen. 

 

Categorie
Thema

KidsRights Index 2018: onvoldoende budget voor kinderrechten

KidsRights, de internationale kinderrechten organisatie, publiceerde de KidsRights Index 2018. De index is een ranglijst die meet hoe kinderrechten per land worden nageleefd en wat landen doen om de rechten van kinderen te verbeteren. De Index laat zien dat landen wereldwijd meer moeten doen voor de praktische implementatie van kinderrechten.

Not a Battleground: School Shootings and the Right to a Safe and Protective Environment

School hoort een veilige haven te zijn voor kinderen, en te vaak is dat niet het geval. Schietpartijen op scholen zijn verontrustend alledaags geworden, zelfs in gemeenschappen ver van oorlog. Zonder een goed begrip van de omstandigheden waaronder schietpartijen op scholen plaatsvinden, is het moeilijk om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen over we ze kunnen voorkomen. We pleiten daarom voor gegevensverzameling op nationaal niveau, net als onderzoek en financiering om interventies te ontwikkelen om geweld op scholen te voorkomen.

Geweld

A Crisis within a Crisis: Access to Education for Syrian Refugee Children

Onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en biedt een veilige en stabiele omgeving voor kinderen die in crisisgebieden leven. Toch kunnen tenminste 530.000 van de Syrische kindvluchtelingen die leven in Turkije, Jordanië en Libanon momenteel niet naar school. In het rapport roept KidsRights de internationale gemeenschap op om in actie te komen.

Onderwijs

Cleaning Up the Mess: Children's Rights and Environmental Protection

Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen kinderen onder de 5 jaar als gevolg van milieuproblemen en nog eens miljoenen kinderen gaan daar ernstig onder gebukt. De bescherming van het milieu en de bescherming van kinderrechten moeten aan elkaar verbonden worden. De rol van kinderen moet hierin serieus genomen worden. 

The Silent Majority: Justice for child victims of violence, with a focus on Liberia.

Wereldwijd worden kinderen nog te vaak slachtoffer van allerlei vormen van geweld. In Liberia is het aan de orde van de dag. Ondanks bestaande wetten vindt gerechtigheid voor de kinderen die te maken krijgen met geweld zelden plaats, mede doordat kinderen vaak geen mogelijkheden hebben om het geweld aan te kaarten. 

Geweld

No Place To Hide: Physical Child Abuse in a global context, with a focus on Moldova

Wereldwijd is 1 op de 4 kinderen het slachtoffer van zwaar en herhaald fysiek geweld. Vaak gebeurt dit door een ouder en in eigen huis. In Moldavië krijgt bijna de helft van alle kinderen te maken met kindermishandeling. De overheid moet meer doen om de kinderen te beschermen of te helpen als zij slachtoffer worden. 

No Small Sacrifice: Child Sacrifice in Uganda, in a global context of cultural violence

Het offeren van kinderen is een schadelijke praktijk waarbij lichaamsdelen, bloed of weefsel uit een levend kind worden verwijderd om rijkdom of voorspoed te krijgen. Kindoffering wordt vaak niet gemeld en goede cijfers ontbreken. In Oeganda moet men meer doen om de omvang van het probleem te kennen en slachtoffers te helpen. 

Geweld

Innocence Lost: Child Marriage in a global context, with a focus on Malawi

Ieder jaar trouwen er wereldwijd miljoenen meisjes onder de 18 jaar. Kindhuwelijken komen vaker voor bij arme meisjes die weinig scholing hebben gehad en op het platteland leven. Het vormt een gevaar voor de ontwikkeling van het meisje en haar kinderen. In Malawi komen kindhuwelijken veel voor. 

Child Participation: From Rights to Reality

Kinderen hebben het recht om mee te doen, het recht gehoord te worden en het recht op toegang tot informatie. Kindparticipatie is niet alleen goed voor kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Kindparticipatie leidt tot betere uitkomsten in allerlei situaties en het draagt bij aan maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap.

Access Denied: Girls' Equal Right to Education in a global context, with a focus on Pakistan

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen meisjes die geen onderwijs krijgen, voornamelijk door heersende culturele ideeën, kosten en onveiligheid. Pakistan heeft het hoogste percentage kinderen dat niet naar school gaat. Het grootste probleem: onderwijs beschikbaar maken in conflictgebieden. 

Onderwijs

Behind Closed Doors: Child Domestic Labour, with a focus on the Kamlari system in Nepal

Wereldwijd zijn miljoenen kinderen werkzaam in huishoudens van rijke mensen, onbeschermd tegen uitbuiting. In Nepal moeten Kamlari meisjes huishoudelijke kinderarbeid verrichten als onderpand voor een gezinslening. Officieel is het illegaal, maar er zijnduizenden meisjes op deze wijze gebonden aan hun werkgevers, zonder weg te kunnen. 

Kinderarbeid

Minors Not Miners: Hazardous Child Labour, with a focus on gold mining in Burkina Faso

Kleinschalige mijnbouw is één van de ergste vormen van kinderarbeid; hoog risico op overlijden, verwondingen en gezondheidsproblemen. Toch werken er ongeveer een miljoen kinderen in de mijnbouw. In de goudmijnen van Burkina Faso werken duizenden kinderen. Door het gebruik van kwik lopen de kinderen grote gezondheidsrisico’s. 

Kinderarbeid

Not So Sweet: Hazardous Child Labour, with a focus on cocoa plantations in Ivory Coast

Wereldwijd zijn 168 miljoen kinderen het slachtoffer van kinderarbeid en het grootste gedeelte van hen werkt in gevaarlijke omstandigheden, veelal in de landbouw. De Ivoorkust is de grootste cacaoproducent ter wereld. Honderdduizenden kinderen werken er in de cacaoproductie, vaak ook geronseld uit buurlanden. 

Kinderarbeid

Street Children Have Rights Too! Problems faced by street children globally and in the Philippines

KidsRights, de internationale kinderrechten organisatie, publiceerde de KidsRights Index 2018. De index is een ranglijst die meet hoe kinderrechten per land worden nageleefd en wat landen doen om de rechten van kinderen te verbeteren. De Index laat zien dat landen wereldwijd meer moeten doen voor de praktische implementatie van kinderrechten.

Straatkinderen

The Widening Educational Gap for Syrian Refugee Children

Dit rapport analyseert de verschillende barrières voor toegang tot onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen in buurlanden. Maar liefst 43% van alle schoolgerechtigde vluchtelingen in de regio kunnen niet naar school. Dit KidsRights rapport vormt een toevoeging op bestaand lokaal en nationaal onderzoek en biedt zo voor het eerst overkoepelende conclusies over de groeiende onderwijskloof in de regio.

Onderwijs

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in