Gebruiksvoorwaarden - KidsRights

Gebruiksvoorwaarden

 KidsRights, gevestigd aan Noorderakerweg 90 te Amsterdam, verantwoordelijk voor The KidsRights Changemakers Movement Platform (hierna te noemen: het Platform), hanteert de volgende Gebruiksvoorwaarden voor Supporters:  

 

1.  Supporter

●      Een Supporter kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

●      Indien de Supporter een natuurlijk persoon is, dient hij/zij 18 jaar of ouder te zijn om zelfstandig te kunnen doneren.

●      Een minderjarige (jonger dan 18 jaar) mag enkel Supporter zijn mits hij/zij toestemming heeft van een ouder/voogd. De minderjarige (jonger dan 18 jaar) kan tot 10 euro geven.

●      De Supporter is verantwoordelijk om verstrekte gegevens naar juistheid en waarheid in te vullen.  

 

2. Donaties

●      KidsRights neemt de door Supporters betaalde gelden in ontvangst, houdt deze in beheer en keert de gelden uit aan de eindverantwoordelijke(n) van een project.

●      Indien een project meer gelden ophaalt dan nodig voor de uitvoering, dan draagt KidsRights zorg voor passende besteding van de extra giften aan vergelijkbare projecten.

●      Indien een project minder gelden ophaalt dan nodig voor de uitvoering, dan onderzoekt KidsRights of de financieringsbehoefte op andere manieren kan worden ingevuld.

●      Indien een project waaraan de Supporter financieel heeft bijgedragen niet doorgaat, worden de gelden van de Supporter besteed aan andere, vergelijkbare projecten van KidsRights.

●      De Supporter kan geen aanspraak meer maken op zijn/haar gift als de uitvoering van het project is gestart.

●      De Supporter kiest zelf welke van de aangeboden betaalmethodes hij/zij wil gebruiken voor het doen van een donatie.

●      Online betalingen (donaties) worden uitgevoerd door de Payment Service Provider Partner, [naam PSP + link PSP[1] [2] ], die over al de daartoe wettelijke vereiste vergunningen en ontheffingen beschikt.  

 

3. Geschillen en klachten

●      Op de rechtsbetrekkingen waarop deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Europese wetgeving van toepassing.  

●      Klachten worden afgehandeld door KidsRights en kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven. Supporters kunnen informatie opvragen over de klachtenprocedure van klachtenafhandeling bij KidsRights. Binnen 14 werkdagen zal een reactie volgen op de klacht.

 

4. Privacy & Cookies

●      KidsRights verwerkt persoonsgegevens van de Supporters. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met ons Privacy-Statement, dat is te raadplegen op het Platform [link naar het uitgebreide privacy statement + cookie-beleid op het Platform]

●      Gegevens die KidsRights van Supporters verzameld zijn: Voor- en achternaam Geboortedatum Adresgegevens Land Geslacht E-mailadres Bankrekeningnummer Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

●      Op het Platform wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking Cookies. Het gebruik van cookies wordt uitgevoerd in overeenstemming met ons Cookie Beleid, dat is te raadplegen op het Platform. [link naar het privacy-statement & cookie-beleid]  

 

5. Over deze voorwaarden

●      Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen en zullen Supporters via dit Platform op de hoogte stellen van wijzigingen.

●      Indien één van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

●      Mondelinge mededelingen, afspraken of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.   Nader in te vullen Tot 31-12-2018: CM en v.a. 1-1-2019 Buckaroo

Inloggen