Changemaker programma

Changemaker programma

Iedereen kan een changemaker zijn!

Het Changemaker programma ondersteunt de changemaking acties van jonge helden die de waarborging van kinderrechten willen verbeteren en zo de wereld in beweging brengen. Dit programma is voor iedereen  die tussen de 12 en 24 jaar oud is en wil bijdragen aan een duurzame verandering rondom kinderrechten in hun gemeenschap en daarbuiten. 

Het Changemaker programma bestaat uit drie fases:

De eerste fase wordt de Action Developer genoemd.
Changemakers zullen één-op-één ondersteuning krijgen tijdens alle fasen van het Changemakingproject, van het schrijven van het projectplan tot het evalueren van het project en van talentontwikkeling tot het gebruik van sjablonen en hulpmiddelen. KidsRights wil jonge mensen, nieuwe of al actieve changemakers, in hun kracht zetten, hun talenten en vaardigheden ontwikkelen, hen verbinden en inspireren met andere changemakers en hun boodschap versterken door hun activiteiten wereldwijd te delen. 

De tweede fase wordt de Fund Catcher genoemd.
Changemakers die succesvol de eerste fase van de Action Developer hebben doorlopen, krijgen de kans om een klein fonds aan te vragen ter ondersteuning van hun Changemakingproject. Door constante één-op-één begeleiding en extra financiële ondersteuning wil KidsRights changemakers ondersteunen bij het vergroten van de impact van hun activiteiten.

De derde fase is Dreaming Big.
Changemakers die succesvol de eerste twee fasen van de Action Developer en de Fund Catcher hebben voltooid en graag een jongerenorganisatie willen starten of hun al bestaande jongerenorganisatie verder willen ontwikkelen, krijgen de kans om een fonds aan te vragen hiervoor.

Doe de quick scan om te zien of je kan deelnemen aan het programma!

Ben je tussen de 12 en 24 jaar oud?
Ja
Nee
Is jouw actie of project gericht op de rechten van kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud?
Ja
Nee
Is jouw actie op project gericht op de implementatie, promotie of realisatie van kinderrechten, zoals beschreven in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind?
Ja
Nee
Is jouw project gericht op structurele verbeteringen voor kinderen (geen noodhulp en individuele hulp)?
Ja
Nee
Kan jouw actie/project in minder dan 6 maanden gerealiseerd worden?
Ja
Nee
Ben jij de initiatiefnemer van het project of heb je een leidende rol hierin?
Ja
Nee
Ben je op zoek naar financiële ondersteuning?
Ja
Nee
Inloggen