Aznova - KidsRights
Naam

Aznova

Land van herkomst
Bangladesh
Huidig land
Bangladesh
Leeftijd
18
Thema:
Kracht van kinderen en jongeren

Aznova was genomineerd voor de Kindervredesprijs in 2017. Aznova woont in een gemeenschap waar kinderen met een handicap worden gezien als een last. Gehandicapte kinderen hebben vaak geen toegang tot hele normale dingen zoals school en zorg. Met haar project wil Aznova zich ervoor inzetten dat kinderen met een handicap evenveel rechten en toegang hebben als andere kinderen. Ze wil laten zien dat jongeren met een handicap ook een rolmodel kunnen zijn. Daarnaast wil ze er ook voor zorgen dat gehandicapte kinderen ook gewoon naar school en naar een arts kunnen gaan.

Initiatieven van onze Changemakers

Geweld
Lucs training tegen ouderlijk geweld
Wat is het probleem? Luc ziet dat ouders in hun opvoeding vaak geweld gebruiken. Het verschilt natuurlijk per gezin, maar veel kinderen krijgen zware straffen als ze zich niet goed gedragen hebben. Ze worden bijvoorbeeld geslagen, uitgescholden, van school gehaald en aan het werk gezet. Luc wil dat kinderen niet meer zo zwaar gestraft worden en komt daarom in actie. Wat is Lucs oplossing? Luc gaat trainingen geven en groepsdiscussies organiseren waar ouders, leraren, lokale leiders en kinderen aanwezig zijn. Hij wil hen bewust maken van zowel kinderrechten als passende straffen en hen een positievere vorm van opvoeden aanleren. In de training worden er geweldloze manieren van reageren op kinderen aangeleerd, wanneer ze zich misdragen zouden hebben. Zodat kinderen kunnen leren van hun fouten. Tijdens de groepsdiscussie wordt het gedrag van jongeren en kinderen besproken. Wat gaat er mis en wat kan er beter? En op welke manier kunnen we daar positief mee omgaan? Luc is ook van plan om de kinderen die extreem zwaar gestraft worden, te ondersteunen. Hier is een bestaand programma die hem hierin helpt. Wat is het doel? Het doel is dat kinderen geen gewelddadige straffen meer krijgen. Hij hoopt dat de deelnemers gaan begrijpen wat kinderrechten zijn en deze gaan respecteren. Ook hoopt hij dat ouders anders gaan kijken naar de ontwikkeling van hun kind en ze niet te snel straffen opleggen. Hoe gaat Luc te werk? Luc plant, organiseert en leidt de groepsdiscussie en training. Hij wil graag zoveel mogelijk jongeren in zijn omgeving betrekken bij zijn project, maar verwacht dat dat nog wel eens lastig kan worden. Ook het regelen van geld voor het lesmateriaal wordt een uitdaging. Wat heeft Luc nodig? Luc heeft lesmateriaal nodig voor de training en workshop en een ruimte om deze twee activiteiten te laten plaatsvinden. Wie heeft hij nodig? De studenten uit het Youth Advocacy Team helpen Luc bij het uitvoeren van zijn project. Lees hier meer over het jongerenteam waar Luc lid van is. Daarnaast ontvangt Luc graag hulp van lokale organisaties die zich bezighouden met kinderrechten en hoopt hij dat KidsRights hem in contact kan brengen met andere changemakers, zodat ze van elkaar kunnen leren.
Gelijkheid tussen jongens en meisjes
Fatima’s bibliotheek
Wat is het probleem? In Fatima’s omgeving hebben vrouwen geen stem. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat meisjes stoppen met school, niet gaan werken of studeren en voor hun gezin gaan zorgen. Maar ook veel jongens maken hun school niet af, maar dan om te gaan werken en geld te verdienen. Armoede speelt hierin een grote rol. Fatima wil dat kinderen weten dat meisjes en jongens evenveel recht hebben om naar school te gaan. Het maakt niet uit of je arm of rijk bent; alle kinderen hebben recht op onderwijs. Wat is Fatima’s oplossing? Fatima is ervan overtuigd dat lezen heel belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen. Het geeft ze kracht en kennis over bijvoorbeeld gelijkheid, milieu en rechten. Ze wil dat meisjes weten dat ze evenveel rechten hebben als jongens. Dat ze ook mogen leren, zelf keuzes mogen maken en de baas zijn over hun eigen lichaam. Dit gaat Fatima doen door drie verschillende workshops voor meisjes (9-13 jaar): Meisjes verhalen over inspirerende vrouwen voorlezen, zodat ze gemotiveerd worden om na te denken over de toekomst en door te studeren. Meisjes laten schrijven om aan hunzelf en hun ouders te laten zien wat ze kunnen; dat ze slim en creatief genoeg zijn om op school te blijven. Met meisjes het gesprek aangaan over seksualiteit en hun lichaam. Ze mogen zelf bepalen wie hen aanraakt, en wie niet. Hier leren ze waarom ze zichzelf mogen beschermen en hoe je dat doet. Wat is het doel? Het doel is dat meisjes weten dat ze zelf hun toekomst mogen bepalen en zelf keuzes mogen maken. Ze mogen op school blijven, ze mogen studeren en ze mogen werken. Fatima hoopt dat meisjes zichzelf en hun lichaam gaan beschermen. Jongens mogen hen niet zomaar aanraken, als ze dat niet willen. Hoe gaat Fatima te werk? Fatima begeleidt niet alleen de activiteiten, ze doet ook zelf mee. Op deze manier wil ze de meisjes motiveren om eigen ervaringen te delen. Daarnaast helpt ze haar moeder met het plannen van de workshops. Zo is ze half deelnemer, half leider. Ze ziet het als een uitdaging om alle meisjes bij elkaar te krijgen. Veel meisjes moeten thuis zorgen voor het gezin of mogen er van hun ouders niet bijzijn. Wat heeft Fatima nodig? Nog meer inspirerende voorleesverhalen Internet Een groot scherm Wie heeft zij nodig? Haar moeders hulp bij het zoeken van sponsors, het leiden van activiteiten en het printen van lesmateriaal De deelnemende meisjes Marleny (de bibliothecaris) die helpt met de workshops
Gelijkheid tussen jongens en meisjes
Aisshwarya’s GIRLS = BOYS Clubs
Wat is het probleem?  Aisshwarya ziet veel ongelijkheid om zich heen. Meisjes worden niet hetzelfde behandeld als jongens. Ze worden gezien als het zwakkere geslacht en hebben minder recht op bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, werk en besluitvorming. Dit beeld wordt al vroeg bij kinderen gecreëerd en is moeilijk te veranderen. Meisjes hebben hierdoor minder kansen om zich te ontwikkelen en hun eigen toekomst te kiezen. Aisshwarya wil dat hier verandering in komt. Wat is Aisshwarya oplossing? Aisshwarya is ervan overtuigd dat dit beeld van meisjes kan veranderen door onderwijs en bewustwording. Daarom wil ze kinderen en hun ouders voorlichten over en bewust maken van de rechten van meisjes. Dit gaat ze doen door wekelijkse bewustwordingsklassen met jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar oud in twee dorpen. Daarnaast gaat ze een activiteit organiseren waar niet alleen kinderen, maar ook ouders aanwezig zijn. Ze zullen een oefening doen waarbij voorwerpen besproken worden aan de hand van geslacht; denk je bij dit voorwerp aan een meisje of jongen? Deze associaties worden dan besproken en hopelijk doorbroken. Ze gaan ook samen posters maken en verspreiden. Deze posters illustreren de rechten van meisjes. Tenslotte wil Aisshwarya GIRLS = BOYS Clubs oprichten waarin de rechten van meisjes besproken worden. In alle drie de activiteiten staan discriminatie en de impact hiervan op meisjes centraal. Het is de bedoeling dat zowel de kinderen als de ouders gaan zien dat meisjes en jongens dezelfde rechten hebben. Wat is het doel?  Het laten luisteren van de meisjes, jongens en ouders is al een succes. Aisshwarya’s GIRLS = BOYS project is nu in twee dorpen, wanneer dit uitgebreid wordt naar meerdere dorpen, heeft ze een grote stap gemaakt. Hoe gaat Aisshwarya te werk?  Aisshwarya leidt haar project. Ze wordt hierin ondersteunt door een lokale organisatie die zich ook inzet voor jongeren. Het thema dat Aisshwarya gaat bespreken ligt gevoelig bij de bevolking. Ze is daarom benieuwd hoe er gereageerd wordt, maar gaat er vanuit dat dit goedkomt. Met het lesmateriaal, de aanpak en haar kennis kan ze de kinderen en hun ouders hopelijk overtuigen. Wie heeft Aisshwarya nodig?   Aisshwarya heeft haar vrienden en de lokale organisatie nodig om haar te helpen bij het opzetten van de activiteiten.

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in