Kabir - KidsRights
“Onderwijs is het meest krachtige middel voor verandering.”
Naam

Kabir

Land van herkomst
Peru
Huidig land
Peru
Leeftijd
16
Thema:
Loves: Lezen, piano spelen, zingen, theater en onderzoek

Kabir is altijd al creatief geweest, hij heeft sinds zijn 7e zelfs al drie boeken uitgebracht! Hij gaat naar school en daarnaast is hij graag bezig met zijn zelfontwikkeling, Ook geeft hij in Peru (en andere landen) presentaties over kinderrechten, hij spreekt dan vooral veel over onderwijs, vrede en duurzame ontwikkeling. Kabir steekt veel tijd in jongerenbewegingen en organisaties in Peru die hierbij aansluiten.

Het is Kabir zijn droom om samen met leraren, leiders, ouders en vooral miljoenen kinderen, te werken aan een ontwikkeld Peru, waar de rechten van kinderen gerespecteerd worden.  

Initiatieven van onze Changemakers

Natuur
Kowsalya’s Eco-Clubs
Wat is het probleem?  Kowsalya is lid van een Eco-Club in haar dorp, waardoor ze meewerkte aan het project ‘Our Earth… Our Hope’. Door hieraan mee te doen kwam ze veel meer te weten over het milieu en de bescherming hiervan. Ze leerde dat het gebruik van plastic en het bestaan van het moederkruid, slecht is voor het milieu. Moederkruid is een plant die eigenlijk niet in India groeit, maar wél door mensen wordt geplant. Het kruid heeft enorm veel water nodig en zorgt ervoor dat andere planten minder ruimte hebben om te groeien. Kowsalya wil het gebruik van plastic verminderen en het planten van moederkruid tegengaan. Wat is Kowsalya’s oplossing? Zelf leerde Kowsalya veel door de Eco-Club en het ‘Our Earth… Our Hope’-project, daarom wil ze op diezelfde manier ook andere jongeren bereiken. Ze hoopt jongeren in twee dorpen te motiveren om zich ook in te zetten voor het milieu en Eco-Clubs op te richten. Kowsalya gaat dit doen door drie activiteiten: Lessen geven over het milieu in het algemeen, plastic zakken en moederkruid. Zodat de jongeren en kinderen begrijpen wat voor effecten zowel plastic als het moederkruid op het milieu hebben. Het vormen van de Eco-Clubs bestaande uit kinderen en jongeren. Kowsalya begeleidt de deelnemers hierin. Actie! De Eco-Clubs gaan moederkruid in hun dorp verwijderen en ervoor zorgen dat het gebruik van plastic zakken afneemt. Dit gaan ze doen door winkels te overtuigen om de plastic zakken te vervangen door bijvoorbeeld recyclebare zakken. Maar ook door andere mensen te motiveren om zelf een zakje mee te nemen als ze boodschappen doen. Wat is het doel?  Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk actieve Eco-Clubs in verschillende dorpen op te richten. Kowsalya’s doel tijdens dit project is om 30 jongeren en 30 volwassenen in de twee dorpen te bereiken. Waaruit minstens twee Eco-Clubs van elk 15 jongeren opgericht worden. De Eco-Clubs zullen dan weer meer mensen bereiken en bewustzijn creëren. Hoe gaat Kowsalya te werk?  Kowsalya zal een leidende rol spelen in haar project. Zij zal de lessen geven, het vormen van de Eco-Clubs begeleiden en hen helpen bij het opzetten van een actieplan. Ze ziet het als een uitdaging om haar studie en het leiden van het project met elkaar te combineren. Wie heeft Kowsalya nodig?   10 leden uit de Eco-Club waar zij lid van is gaan haar helpen met het bereiken van de jongeren in de twee nieuwe dorpen. De lokale organisaties waar zij vrijwilligerswerk voor deed, zullen haar ondersteunen in haar activiteiten.
Geweld
Raphael voor veilige scholen
Wat is het probleem?  Te veel scholieren in Raphaels omgeving krijgen op school te maken met geweld. Het is een uitzondering wanneer een leerlingen geen slachtoffer hiervan is geweest. Het geweld op scholen en de angst van leerlingen hebben grote gevolgen; schoolprestaties dalen en kinderen durven niet meer naar school. School moet een veilige plek zijn, waar kinderen en jongeren kunnen leren zonder angst voor (seksueel) geweld of om gepest te worden. Wat is Raphaels oplossing? Een Schrijf- en tekenwedstrijd onder de leerlingen met als thema: De school die ik wil. De leerlingen kunnen op deze manier omschrijven wat een veilige school voor hen betekent en hoe zij het geweld zouden aanpakken. De beste verhalen kunnen gebruikt worden om aandacht te vragen voor veilige scholen. Daarnaast organiseert Raphael ook een training voor leraren over hoe je leerlingen kan straffen, zonder geweld te gebruiken. Deze training duurt drie dagen en is ontwikkeld door de kinderrechtenorganisatie waar Raphael stage loopt. Zij zullen dan ook helpen bij het geven van de trainingen. Tenslotte leidt Raphael gesprekken tussen leerlingen en leraren, in een fijne en veilige omgeving, zodat ze samen kunnen bespreken op welke manieren ze het geweld kunnen stoppen. Ook leerlingen kunnen hier met elkaar in gesprek, zodat ze elkaar beter leren begrijpen en respect krijgen voor elkaars cultuur. Raphael hoopt dat hierdoor het pesten zal stoppen. Wat is het doel? Het doel is om het project uit te voeren op 2 basisscholen en 3 middelbare scholen in Raphaels dorp in Tanzania. Hij hoopt dat er 40 leraren en 1000 studenten mee zullen doen. Raphaels project is een succes als meer leerlingen terug naar school gaan, meer leerlingen gaan studeren en er geen geweld meer wordt gebruikt. Hoe gaat Raphael te werk?  Raphael zal zich bezig houden met het contacten van mensen die hem kunnen helpen bij zijn project. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die zijn project kunnen sponseren of die hetzelfde doel hebben als hij heeft. Ook wil hij wekelijkse evaluaties inplannen met de mensen waarmee hij aan zijn project werkt, zodat hij goed in de gaten kan houden of alles nog loopt zoals gepland. Hij verwacht dat het een uitdaging wordt om het gedrag van leraren en de straffen die ze uitdelen, te veranderen. Ze zijn het namelijk gewend en werken al jaren zo. Wie heeft Raphael nodig?   De kinderrechtenorganisatie waar hij stage loopt helpt hem bij het opzetten van het project en het geven van de professionele trainingen aan leraren. Daarnaast Raphael is al jaren lid van een jongerenraad, de leden van deze raad zullen ook helpen. Wat heeft Raphael nodig?   Contact met andere changemakers die hetzelfde doen als hij. Als ze ervaringen en kennis kunnen delen, maken ze samen van de wereld een betere plek.
Geweld
Hillary's Clubs voor Vrede
Wat is het probleem? In Ghana, in de buurt waar Hillary woont, is veel geweld. Dit geweld komt voort uit conflicten tussen verschillende Ghanese stammen, die veel mensen het leven kost. Hierdoor is het voor kinderen niet veilig om naar school te gaan en buiten te spelen. Gelukkig zijn er lokale organisaties die zich inzetten tegen het geweld en vrede proberen te creëren. Maar volgens Hillary worden kinderen hier vooralsnog veel te weinig bij betrokken. Terwijl kinderen juist een grote toevoeging kunnen zijn. Dit bracht Hillary op het idee om kinderen te motiveren en te mobiliseren om deel te nemen aan activiteiten die bijdragen aan het opbouwen van vrede. Wat is Hillary’s oplossing? Hillary is ervan overtuigd dat zijn buurt veiliger wordt, wanneer kinderen en jongeren mee mogen werken aan acties die vrede bevorderen. Om die reden heeft hij Peace Clubs opgericht, waarin jongeren zich samen verenigen en in actie komen tegen geweld. In elke Peace Club zitten 15 jongeren, zowel jongens als meisjes, van 10 tot 16 jaar oud. Hillary vindt het niet alleen belangrijk dat binnen deze clubs religies worden samengebracht, maar ook dat écht alle kinderen mee kunnen doen en bijvoorbeeld gehandicapte kinderen niet buitengesloten worden. De Peace Clubs organiseren samen evenementen zoals een Public Peace March en een Children’s Peace Festival, om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun boodschap en andere leeftijdsgenootjes te motiveren om ook deel te nemen. Wat is het doel? Het voornaamste doel van Hillary’s Peace Clubs is om kinderen met verschillende achtergronden samen te brengen en hen te mobiliseren om in actie te komen tegen geweld. Het is belangrijk dat de omgeving gaat zien welke rol een kind kan spelen in het opbouwen van vrede. Hoe gaat Hillary te werk? Hillary ziet veel kracht in het versterken van elkaar, het is daarom de bedoeling om met verschillende lokale organisaties samen te werken. Dit krijgt hij van de grond door hen te vertellen over de Peace Clubs en toe te lichten hoe kinderen van waarde kunnen zijn in hun activiteiten. Daarnaast begeleidt hij de Peace Clubs bij het opzetten van vredesmarsen, festivals en voorlichtingen op scholen. Om ideeën hierover uit te wisselen, komen de Clubs één keer per week samen. Een ander belangrijk onderdeel van Hillary’s project is het informeren van ouders, door persoonlijk bij hen langs te gaan. Dit doet hij zodat de ouders hun kinderen aanmoedigen om deel te nemen aan de evenementen van de Peace Clubs. Wat heeft Hillary nodig? Hillary maakt gebruikt van posters, banners, pennen en potloden, om zijn boodschap uit te dragen. Daarnaast laat Hillary dezelfde shirts drukken, om saamhorigheid te creëren en discriminatie tegen te gaan. Door namelijk allemaal dezelfde shirts te dragen, zien alle kinderen er hetzelfde uit en is iedereen gelijk Wie heeft Hillary nodig? Ouders die hun kinderen toestemming geven en motiveren om mee te doen Scholen waar hij langs kan om over zijn project te vertellen Radiostations en kranten die zijn boodschap willen verspreiden De lokale politie die hem en de jonge leden van de Peace Clubs bescherming biedt
Doe mee
Word zelf een changemaker! Sluit je aan bij onze Changemakers Movement. Schrijf je in en ontvang inspiratie en tips vanuit de Movement.

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in