Kabir - KidsRights
“Onderwijs is het meest krachtige middel voor verandering.”
Naam

Kabir

Land van herkomst
Peru
Huidig land
Peru
Leeftijd
16
Thema:
Loves: Lezen, piano spelen, zingen, theater en onderzoek

Kabir is altijd al creatief geweest, hij heeft sinds zijn 7e zelfs al drie boeken uitgebracht! Hij gaat naar school en daarnaast is hij graag bezig met zijn zelfontwikkeling, Ook geeft hij in Peru (en andere landen) presentaties over kinderrechten, hij spreekt dan vooral veel over onderwijs, vrede en duurzame ontwikkeling. Kabir steekt veel tijd in jongerenbewegingen en organisaties in Peru die hierbij aansluiten.

Het is Kabir zijn droom om samen met leraren, leiders, ouders en vooral miljoenen kinderen, te werken aan een ontwikkeld Peru, waar de rechten van kinderen gerespecteerd worden.  

Initiatieven van onze Changemakers

Geweld
Hillary's Clubs voor Vrede
Wat is het probleem? In Ghana, in de buurt waar Hillary woont, is veel geweld. Dit geweld komt voort uit conflicten tussen verschillende Ghanese stammen, die veel mensen het leven kost. Hierdoor is het voor kinderen niet veilig om naar school te gaan en buiten te spelen. Gelukkig zijn er lokale organisaties die zich inzetten tegen het geweld en vrede proberen te creëren. Maar volgens Hillary worden kinderen hier vooralsnog veel te weinig bij betrokken. Terwijl kinderen juist een grote toevoeging kunnen zijn. Dit bracht Hillary op het idee om kinderen te motiveren en te mobiliseren om deel te nemen aan activiteiten die bijdragen aan het opbouwen van vrede. Wat is Hillary’s oplossing? Hillary is ervan overtuigd dat zijn buurt veiliger wordt, wanneer kinderen en jongeren mee mogen werken aan acties die vrede bevorderen. Om die reden heeft hij Peace Clubs opgericht, waarin jongeren zich samen verenigen en in actie komen tegen geweld. In elke Peace Club zitten 15 jongeren, zowel jongens als meisjes, van 10 tot 16 jaar oud. Hillary vindt het niet alleen belangrijk dat binnen deze clubs religies worden samengebracht, maar ook dat écht alle kinderen mee kunnen doen en bijvoorbeeld gehandicapte kinderen niet buitengesloten worden. De Peace Clubs organiseren samen evenementen zoals een Public Peace March en een Children’s Peace Festival, om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun boodschap en andere leeftijdsgenootjes te motiveren om ook deel te nemen. Wat is het doel? Het voornaamste doel van Hillary’s Peace Clubs is om kinderen met verschillende achtergronden samen te brengen en hen te mobiliseren om in actie te komen tegen geweld. Het is belangrijk dat de omgeving gaat zien welke rol een kind kan spelen in het opbouwen van vrede. Hoe gaat Hillary te werk? Hillary ziet veel kracht in het versterken van elkaar, het is daarom de bedoeling om met verschillende lokale organisaties samen te werken. Dit krijgt hij van de grond door hen te vertellen over de Peace Clubs en toe te lichten hoe kinderen van waarde kunnen zijn in hun activiteiten. Daarnaast begeleidt hij de Peace Clubs bij het opzetten van vredesmarsen, festivals en voorlichtingen op scholen. Om ideeën hierover uit te wisselen, komen de Clubs één keer per week samen. Een ander belangrijk onderdeel van Hillary’s project is het informeren van ouders, door persoonlijk bij hen langs te gaan. Dit doet hij zodat de ouders hun kinderen aanmoedigen om deel te nemen aan de evenementen van de Peace Clubs. Wat heeft Hillary nodig? Hillary maakt gebruikt van posters, banners, pennen en potloden, om zijn boodschap uit te dragen. Daarnaast laat Hillary dezelfde shirts drukken, om saamhorigheid te creëren en discriminatie tegen te gaan. Door namelijk allemaal dezelfde shirts te dragen, zien alle kinderen er hetzelfde uit en is iedereen gelijk Wie heeft Hillary nodig? Ouders die hun kinderen toestemming geven en motiveren om mee te doen Scholen waar hij langs kan om over zijn project te vertellen Radiostations en kranten die zijn boodschap willen verspreiden De lokale politie die hem en de jonge leden van de Peace Clubs bescherming biedt
Gelijkheid tussen jongens en meisjes
Aisshwarya’s GIRLS = BOYS Clubs
Wat is het probleem?  Aisshwarya ziet veel ongelijkheid om zich heen. Meisjes worden niet hetzelfde behandeld als jongens. Ze worden gezien als het zwakkere geslacht en hebben minder recht op bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, werk en besluitvorming. Dit beeld wordt al vroeg bij kinderen gecreëerd en is moeilijk te veranderen. Meisjes hebben hierdoor minder kansen om zich te ontwikkelen en hun eigen toekomst te kiezen. Aisshwarya wil dat hier verandering in komt. Wat is Aisshwarya oplossing? Aisshwarya is ervan overtuigd dat dit beeld van meisjes kan veranderen door onderwijs en bewustwording. Daarom wil ze kinderen en hun ouders voorlichten over en bewust maken van de rechten van meisjes. Dit gaat ze doen door wekelijkse bewustwordingsklassen met jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar oud in twee dorpen. Daarnaast gaat ze een activiteit organiseren waar niet alleen kinderen, maar ook ouders aanwezig zijn. Ze zullen een oefening doen waarbij voorwerpen besproken worden aan de hand van geslacht; denk je bij dit voorwerp aan een meisje of jongen? Deze associaties worden dan besproken en hopelijk doorbroken. Ze gaan ook samen posters maken en verspreiden. Deze posters illustreren de rechten van meisjes. Tenslotte wil Aisshwarya GIRLS = BOYS Clubs oprichten waarin de rechten van meisjes besproken worden. In alle drie de activiteiten staan discriminatie en de impact hiervan op meisjes centraal. Het is de bedoeling dat zowel de kinderen als de ouders gaan zien dat meisjes en jongens dezelfde rechten hebben. Wat is het doel?  Het laten luisteren van de meisjes, jongens en ouders is al een succes. Aisshwarya’s GIRLS = BOYS project is nu in twee dorpen, wanneer dit uitgebreid wordt naar meerdere dorpen, heeft ze een grote stap gemaakt. Hoe gaat Aisshwarya te werk?  Aisshwarya leidt haar project. Ze wordt hierin ondersteunt door een lokale organisatie die zich ook inzet voor jongeren. Het thema dat Aisshwarya gaat bespreken ligt gevoelig bij de bevolking. Ze is daarom benieuwd hoe er gereageerd wordt, maar gaat er vanuit dat dit goedkomt. Met het lesmateriaal, de aanpak en haar kennis kan ze de kinderen en hun ouders hopelijk overtuigen. Wie heeft Aisshwarya nodig?   Aisshwarya heeft haar vrienden en de lokale organisatie nodig om haar te helpen bij het opzetten van de activiteiten.
Natuur
Godfrey’s Green Life
Wat is het probleem?  Godfrey ziet in zijn omgeving, bijvoorbeeld op het strand, in z’n straat en op schoolpleinen, veel afval rondslingeren. Er wordt niet bewust omgegaan met afval, recyclen wordt bijvoorbeeld maar weinig gedaan. Godfrey denkt dat veel mensen ook niet precies weten wat ze het best kunnen doen met hun afval. Daarom komt hij in actie! Wat is Godfreys oplossing? Godfrey zou zijn omgeving graag meer vertellen over het milieu en het behoud ervan. Zodat de mensen bewuster om zich heen kijken en bijvoorbeeld het afval van de grond oprapen. Om mensen bewust te maken wil hij met een groep 50 boompjes gaan planten, omdat dit bijdraagt aan het behoud van de natuur en de verbetering van het klimaat. Tijdens het planten van de bomen zal hij de deelnemers vertellen over het belang ervan. Ook wil hij graag laten zien hoe je plastic kan recyclen en hergebruiken. Door er bijvoorbeeld dingen voor in huis van te maken.   De bevolking kan een verschil maken in het behoud van het milieu, door er goed voor te zorgen. Door ze hierover te vertellen en gelijk aan de slag te gaan, wil Godfrey de mensen hiervan bewust maken.  Wat is het doel?  Godfreys doel is om een verschil in zijn omgeving te zien, dat mensen goed met hun afval omgaan en de straten niet meer vervuild zijn. Hij wil met zijn project minstens 100 mensen bereiken. Hoe gaat Godfrey te werk?  Godfrey gaat een team samenstellen die mee willen doen aan zijn project. Dit ziet hij als de grootste uitdaging in zijn project. De boompjes die in zijn project geplant worden, zal hij daarna zelf gaan verzorgen. Wie heeft Godfrey nodig?   ·       Zijn broer en twee vrienden (16 – 18 jaar) zullen hem helpen met het project ·       Deelnemers van alle leeftijden Wat heeft Godfrey nodig?   ·       Advies en begeleiding om zijn project op te zetten en succesvol te maken ·       Boompjes
Doe mee
Word zelf een changemaker! Sluit je aan bij onze Changemakers Movement. Schrijf je in en ontvang inspiratie en tips vanuit de Movement.

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in