Neha - KidsRights
“Iedereen kan zich uitspreken. En als we dit samen doen, zullen we gehoord worden.”
Naam

Neha

Land van herkomst
De Verenigde Staten
Huidig land
De Verenigde Staten
Leeftijd
23
Thema:
Neha is de Internationale Kindervredesprijswinnaar van 2014. Neha is geboren op 23-05-1996 en woont in Amerika. Zij zet zich in voor de rechten van kwetsbare kinderen en het recht op participatie, dit doet ze met haar eigen organisatie Empower Orphans.

Ik ben Neha en ik vind dat elk kind een kans verdient om iets van z’n leven te maken en succes te hebben. Om zelfvertrouwen te krijgen, om iemand te worden om trots op de zijn. Ik dacht namelijk dat dit vanzelfsprekend was, totdat ik op mijn negende bij mijn grootouders ging logeren. In India, want daar komt mijn familie vandaan. Ik raakte toen goed bevriend met een meisje. Zij woonde in een weeshuis daar en was nog nooit naar school geweest, net als alle andere kinderen uit dat weeshuis. Ik besefte me dat ik graag iets wilde doen om deze kinderen te helpen.   

Het initiatief 
Eenmaal thuis, terug in Amerika, organiseerde ik een rommelmarkt om geld op te halen voor de basisbehoefte voor mijn vriendin in India en de andere kwetsbare kinderen bij haar in de gemeenschap. Dit zorgde ervoor dat ik een jaar later terug kon naar India met wel 5.000 dollar! Het was genoeg voor een bibliotheek, voedsel, kleding, dekens en schoenen. Dit was het begin van mijn eigen organisatie Empower Orphans, waarmee ik door bleef gaan met acties zoals het organiseren van de rommelmarkt.   

Samen brengen we de wereld in beweging 
KidsRights ondersteunt mij als changemaker in mijn strijd voor de rechten van kwetsbare kinderen en het recht op participatie. Met Empower Orphans help ik niet alleen de kinderen in India, maar ook die in Amerika. Ik help kinderen en jongeren om sociaal actief te zijn, door het ondersteunen van mijn organisatie of door het¯opstarten van hun eigen changemaking projecten.  

Mijn missie
Ik wil jullie graag meegeven dat je niet moet denken dat je de wereld niet kunt veranderen. De wereld is dan wel heel groot maar als we gewoon ergens beginnen, kan het een heel grote impact hebben. Laten we het zien als onze verantwoordelijkheid om samen, als jonge changemakers, de kansen van andere kinderen te vergroten!   

Initiatieven van onze Changemakers

Gelijkheid tussen jongens en meisjes
Aichurek's theaterspellen
Wat is het probleem? In Kirgizië leven veel families in armoede en geweld. Ouders verdienen niet genoeg of zelfs geen geld, waardoor de kinderen moeten gaan werken. Hierdoor kunnen ze niet naar school. Het zijn vaker meisjes dan jongens, die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken. Aichurek werkt al vanaf haar twaalfde. Haar moeder heeft namelijk een handicap, waardoor ze zelf niet kan werken. Wat is Aichurek’s oplossing? Aichurek wil graag dat meisjes weten wat hun rechten zijn. Want ieder kind heeft recht op onderwijs, een veilige omgeving en een leven zonder geweld! Bij het centrum voor kinderbescherming in haar buurt, hoorde Aichurek voor het eerst over kinderrechten. Ze was gelijk vastbesloten om daar meer over te leren en ook andere kinderen hierover te vertellen. Door forumtheater te organiseren, wil Aichurek kinderen bewust maken van kinderrechten. Maar wat is forumtheater? Dat is theater waar problemen nagespeeld worden, die het publiek zelf ook wel eens meemaakt. Tijdens het theater, stoppen de spelers vaak met spelen. Dit doen zij zodat het publiek kan meepraten over hoe het verder zou moeten gaan. Het publiek gaat dan discussiëren over vragen als: Wat wil de hoofdpersoon? Waarom lukt dat niet? Wat zou hij/zij anders kunnen doen? Zo wil Aichurek een toneelstuk gaan spelen over families, werkende meisjes en geweld. In het toneelstuk worden dagelijkse problemen nagespeeld. Deze worden samen met de leerlingen in het publiek opgelost. Het zijn problemen die de leerlingen bijna allemaal wel eens gezien, gehoord of meegemaakt hebben. Wat is het doel? Het doel is om de meisjes te leren dat zij een keuze hebben. Ze moeten weten dat ze rechten hebben en welke dat zijn. Het is belangrijk om te laten zien dat iedereen zijn of haar leven kan veranderen. En dat je zelfverzekerd mag zijn! Aichurek wil ook dat jongens zien dat meisjes dezelfde rechten hebben als zij. En dat de leraren, schooldirecteuren en ouders zien hoe het vanuit de kinderen beleefd wordt. Hoe gaat Aichurek te werk? Aichurek wil eerst een team met leeftijdsgenootjes samenstellen. Daarmee gaat ze het forumtheater bedenken, schrijven en spelen. Daarna gaat ze op zoek naar scholen waar het opgevoerd mag worden. Voordat het forumtheater begint zal ze vragen naar de mening van de leerlingen over de gelijkheid tussen meisjes en jongens. Zodat ze na het forumtheater kan kijken of deze mening veranderd is. Wie heeft Aichurek nodig? Binnen het centrum voor kinderbescherming heeft Aichurek mentoren, zij gaan haar ondersteunen in haar plannen. Maar ze heeft natuurlijk ook leeftijdsgenootjes nodig, die met haar mee willen doen. En scholen, zodat ze toestemming heeft om daar langs te komen.
Geweld
Raphael voor veilige scholen
Wat is het probleem?  Te veel scholieren in Raphaels omgeving krijgen op school te maken met geweld. Het is een uitzondering wanneer een leerlingen geen slachtoffer hiervan is geweest. Het geweld op scholen en de angst van leerlingen hebben grote gevolgen; schoolprestaties dalen en kinderen durven niet meer naar school. School moet een veilige plek zijn, waar kinderen en jongeren kunnen leren zonder angst voor (seksueel) geweld of om gepest te worden. Wat is Raphaels oplossing? Een Schrijf- en tekenwedstrijd onder de leerlingen met als thema: De school die ik wil. De leerlingen kunnen op deze manier omschrijven wat een veilige school voor hen betekent en hoe zij het geweld zouden aanpakken. De beste verhalen kunnen gebruikt worden om aandacht te vragen voor veilige scholen. Daarnaast organiseert Raphael ook een training voor leraren over hoe je leerlingen kan straffen, zonder geweld te gebruiken. Deze training duurt drie dagen en is ontwikkeld door de kinderrechtenorganisatie waar Raphael stage loopt. Zij zullen dan ook helpen bij het geven van de trainingen. Tenslotte leidt Raphael gesprekken tussen leerlingen en leraren, in een fijne en veilige omgeving, zodat ze samen kunnen bespreken op welke manieren ze het geweld kunnen stoppen. Ook leerlingen kunnen hier met elkaar in gesprek, zodat ze elkaar beter leren begrijpen en respect krijgen voor elkaars cultuur. Raphael hoopt dat hierdoor het pesten zal stoppen. Wat is het doel? Het doel is om het project uit te voeren op 2 basisscholen en 3 middelbare scholen in Raphaels dorp in Tanzania. Hij hoopt dat er 40 leraren en 1000 studenten mee zullen doen. Raphaels project is een succes als meer leerlingen terug naar school gaan, meer leerlingen gaan studeren en er geen geweld meer wordt gebruikt. Hoe gaat Raphael te werk?  Raphael zal zich bezig houden met het contacten van mensen die hem kunnen helpen bij zijn project. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die zijn project kunnen sponseren of die hetzelfde doel hebben als hij heeft. Ook wil hij wekelijkse evaluaties inplannen met de mensen waarmee hij aan zijn project werkt, zodat hij goed in de gaten kan houden of alles nog loopt zoals gepland. Hij verwacht dat het een uitdaging wordt om het gedrag van leraren en de straffen die ze uitdelen, te veranderen. Ze zijn het namelijk gewend en werken al jaren zo. Wie heeft Raphael nodig?   De kinderrechtenorganisatie waar hij stage loopt helpt hem bij het opzetten van het project en het geven van de professionele trainingen aan leraren. Daarnaast Raphael is al jaren lid van een jongerenraad, de leden van deze raad zullen ook helpen. Wat heeft Raphael nodig?   Contact met andere changemakers die hetzelfde doen als hij. Als ze ervaringen en kennis kunnen delen, maken ze samen van de wereld een betere plek.
Kindhuwelijken
Sazeda's Jeugd Clubs
Wat is het probleem? Dat meisjes al jong trouwen, komt veel voor in Bangladesh. Terwijl kindhuwelijken ervoor zorgen dat het leven van meisjes enorm beperkt wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld veel meisjes die niet meer naar school kunnen, nadat ze uitgehuwelijkt zijn. In Sazeda’s buurt is de kans om als kind uitgehuwelijkt te worden groot. Volgens UNICEF gaat het om ongeveer 59% procent van de lokale bevolking. Sazeda wil dat dit stopt en besluit op te staan tegen kindhuwelijken. Wat is Sazeda’s oplossing? Sazeda wil, om kindhuwelijken tegen te gaan, de onafhankelijkheid van meisjes vergroten. Dit gaat ze doen door verschillende activiteiten, gericht op onderwijs. Sazeda wil beginnen met het organiseren van een Youth Groups Activity, 3 dagen lang, 3 uur per dag. Tijdens deze dagen zullen 20 jongeren groepssessies over kindhuwelijken leiden. Deze groepssessies zijn bedoelt voor zowel meisjes als jongens. Op deze manier wil Sazeda kennis en vaardigheden overbrengen. Ze hoopt ervoor te kunnen zorgen dat de deelnemers de negatieve gevolgen van kindhuwelijk zien en hun houding veranderen. Daarnaast wil Sazeda ook op scholen groepssessies over kindhuwelijken organiseren. Het verspreiden van haar boodschap op de plaats die veel invloed op de verandering van deze gewoonte heeft, is volgens Sazeda heel belangrijk. Wat is Sazeda’s doel? Kindhuwelijken verminderen! En dat, als er al sprake is van een kindhuwelijk, het meisje gewoon op school kan blijven en mag studeren. Op deze manier zal haar onafhankelijkheid toenemen. Hoe gaat Sazeda te werk? Sazeda zal de acties zelf leiden. Ze gelooft in kindparticipatie en gaat dan ook op zoek naar kinderen die mee willen helpen. Al haar acties zullen plaats vinden op scholen. Wat heeft Sazeda nodig? Workshopmaterialen zoals posters, markers, papier, boeken en lesmateriaal Theater materiaal, voor de Theater for Development, zoals kostuums en muziek Wie heeft ze nodig? Sazeda heeft kinderen nodig die willen deelnemen aan haar acties. Maar ook ouders die geloven in haar boodschap en hun kinderen motiveren om deel te nemen.
Doe mee
Word zelf een changemaker! Sluit je aan bij onze Changemakers Movement. Schrijf je in en ontvang inspiratie en tips vanuit de Movement.

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in