Nkosi - KidsRights
“We zijn allemaal hetzelfde!”
Naam

Nkosi

Land van herkomst
Zuid-Afrika
Huidig land
Zuid-Afrika
Leeftijd
30
Thema:
Nkosi is de allereerste Internationale Kindervredesprijswinnaar. In 2005 werd de Internationale Kindervredesprijs postuum, na zijn dood, aan hem opgedragen. Ook werd het beeldje dat elk jaar wordt uitgereikt naar hem vernoemd, de Nkosi, een kind dat de wereld in beweging brengt.

Op zijn elfde sprak Nkosi op de Aids Conferentie in Durban, duizenden mensen waren aanwezig en miljoenen mensen keken live mee: “Ik ben Nkosi en ik ben hiv-positief geboren. Mijn moeder had hiv zonder dat ze het wist. Een moeder kan dit overdragen op haar kind tijdens de zwangerschap of bevalling, zo kreeg ik het ook. Tegenwoordig kan de kans op overdracht van hiv/aids verkleind worden door het gebruik van hiv-remmers. Mensen zijn bang voor hiv en aids, daarom dacht mijn mama dat we weggejaagd zouden worden. Ze bracht mij naar een opvanghuis voor mensen met hiv/aids, ik was toen 2 jaar oud. Het opvanghuis moest al snel sluiten door geldproblemen. Gelukkig mocht ik met de directrice, Gail Johnson, mee naar huis.”   

Gail werd Nkosi zijn pleegmoeder, hij heeft negen jaar bij haar en haar familie gewoond.  
 
In 1997 ging mama Gail mij inschrijven voor een school. Ik werd niet aangenomen omdat ik besmet ben met hiv/aids, veel ouders wilden geen kind met hiv in de buurt van hun eigen kind. We hebben toen al deze ouders een workshop over hiv/aids gegeven, om hen te leren dat ze niet bang hoeven te zijn, je kan hiv/aids niet zomaar overdragen. Vanaf toen mochten kinderen met hiv/aids niet meer gediscrimineerd worden op deze school, dus werd ik toegelaten.” 
 
Samen brengen we de wereld in beweging 
KidsRights blijft Nkosi als changemaker onverminderd steunen in zijn strijd voor de rechten van kinderen met hiv/aids. Nkosi’s Haven ontvangt doorlopende steun van KidsRightsNkosi’s Haven is een opvanghuis voor moeders met hiv en hun kinderen, opgericht door Nkosi en zijn pleegmoeder Gail.  
 
Zijn missie 
Gail
: “Nkosi werd op jonge leeftijd gescheiden van zijn moeder omdat ze allebei hiv-positief waren. Hij heeft haar veel gemist. Daarom zijn wij Nkosi’s Haven gestart; zodat moeders en kinderen ondanks hun ziekte toch bij elkaar kunnen blijven. Twee jaar voordat Nkosi zelf stierf aan het virus, opende Nkosi’s Haven. Inmiddels helpen we jaarlijks tientallen moeders en hun kinderenNkosi zou  trots en blij zijn.”

Initiatieven van onze Changemakers

Vrede
Divina's Workshops voor Vrede
Wat is het probleem? Divina maakt zich zorgen over de opkomst van gewelddadig extremisme in haar land. Er zijn meerdere gewapende en gewelddadige groepen in Kameroen. Door hen komen vele mensen om het leven, worden stukken land verwoest en verdwijnen scholen. Dit zorgt ervoor dat er veel te weinig eten is en dat veel kinderen niet naar school kunnen. Divina ziet dat steeds meer kinderen betrokken raken bij deze gewapende groepen en als kindsoldaten worden ingezet. Hier wil zij iets tegen doen en daarom komt ze in actie. Wat is Divina’s oplossing? Divina wil het werven van kinderen in extremistische gewapende groepen tegengaan. Dit gaat ze doen door kinderen bewust te maken van de risico’s en gevolgen van het deelnemen aan deze groepen. Divina wil twee workshops organiseren die zich richten op twee belangrijke kinderrechten: het recht op onderwijs en het recht op veiligheid. Zo zal ze bewustwording creëren over het tegengaan van geweld, extremistische groepen en de gevolgen hiervan. Ze laat ook shirts met cartoons hierover drukken om haar boodschap te versterken. Deze shirts mogen de deelnemers houden, waardoor de boodschap verder verspreid wordt. Deze cartoons heeft Divina in een eerder project al ontwikkeld. Wat is Divina’s doel? Divina’s doel is om kinderen te overtuigen zich niet aan te sluiten bij de gewelddadige groepen en ze te verlaten, als ze al lid zijn. Ze hoopt dat kinderen uiteindelijk zelf op zullen staan, om zo ook andere kinderen te overtuigen. Op die manier wil ze met andere kinderen strijden voor vrede. Hoe gaat Divina te werk? Divina werkt samen met de leden van Children for Peace, haar eigen organisatie die zich inzet tegen geweld. Ze is ook aan het kijken naar samenwerkingen met andere jongerenorganisaties. Divinia gaat met enquêtes de impact van haar project meten. Ook zal ze proberen zoveel mogelijk foto’s en video’s van de workshop en cartoons te verspreiden, om nog meer mensen te bereiken. Wat heeft Davina nodig? T-shirts met de cartoons erop gedrukt, om haar boodschap te verspreiden Water voor tijdens de workshops Posters om veel mensen te bereiken Kinderen die actief deelnemen aan haar project Volwassenen die hun kinderen motiveren om deel te nemen Moskeeën om te workshops te geven Wie heeft ze nodig? De leden van het Children for Peace team, zij zijn degene die de workshops gaan leiden
Geweld
Raphael voor veilige scholen
Wat is het probleem?  Te veel scholieren in Raphaels omgeving krijgen op school te maken met geweld. Het is een uitzondering wanneer een leerlingen geen slachtoffer hiervan is geweest. Het geweld op scholen en de angst van leerlingen hebben grote gevolgen; schoolprestaties dalen en kinderen durven niet meer naar school. School moet een veilige plek zijn, waar kinderen en jongeren kunnen leren zonder angst voor (seksueel) geweld of om gepest te worden. Wat is Raphaels oplossing? Een Schrijf- en tekenwedstrijd onder de leerlingen met als thema: De school die ik wil. De leerlingen kunnen op deze manier omschrijven wat een veilige school voor hen betekent en hoe zij het geweld zouden aanpakken. De beste verhalen kunnen gebruikt worden om aandacht te vragen voor veilige scholen. Daarnaast organiseert Raphael ook een training voor leraren over hoe je leerlingen kan straffen, zonder geweld te gebruiken. Deze training duurt drie dagen en is ontwikkeld door de kinderrechtenorganisatie waar Raphael stage loopt. Zij zullen dan ook helpen bij het geven van de trainingen. Tenslotte leidt Raphael gesprekken tussen leerlingen en leraren, in een fijne en veilige omgeving, zodat ze samen kunnen bespreken op welke manieren ze het geweld kunnen stoppen. Ook leerlingen kunnen hier met elkaar in gesprek, zodat ze elkaar beter leren begrijpen en respect krijgen voor elkaars cultuur. Raphael hoopt dat hierdoor het pesten zal stoppen. Wat is het doel? Het doel is om het project uit te voeren op 2 basisscholen en 3 middelbare scholen in Raphaels dorp in Tanzania. Hij hoopt dat er 40 leraren en 1000 studenten mee zullen doen. Raphaels project is een succes als meer leerlingen terug naar school gaan, meer leerlingen gaan studeren en er geen geweld meer wordt gebruikt. Hoe gaat Raphael te werk?  Raphael zal zich bezig houden met het contacten van mensen die hem kunnen helpen bij zijn project. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die zijn project kunnen sponseren of die hetzelfde doel hebben als hij heeft. Ook wil hij wekelijkse evaluaties inplannen met de mensen waarmee hij aan zijn project werkt, zodat hij goed in de gaten kan houden of alles nog loopt zoals gepland. Hij verwacht dat het een uitdaging wordt om het gedrag van leraren en de straffen die ze uitdelen, te veranderen. Ze zijn het namelijk gewend en werken al jaren zo. Wie heeft Raphael nodig?   De kinderrechtenorganisatie waar hij stage loopt helpt hem bij het opzetten van het project en het geven van de professionele trainingen aan leraren. Daarnaast Raphael is al jaren lid van een jongerenraad, de leden van deze raad zullen ook helpen. Wat heeft Raphael nodig?   Contact met andere changemakers die hetzelfde doen als hij. Als ze ervaringen en kennis kunnen delen, maken ze samen van de wereld een betere plek.
Onderwijs
Tarans kinderrechtenworkshops
Wat is het probleem? Volgens Taran zijn kinderen en volwassenen zich vaak niet bewust van de rechten die een kind heeft. Terwijl kinderrechten zo belangrijk zijn voor kinderen en hun toekomst. Met name op het platteland in Mauritius is het bewustzijn hierover laag. Wat is Tarans oplossing? Door Tarans werk voor een kinderrechtenorganisatie, heeft hij al veel kennis over kinderrechten en ervaring met het geven van workshops. Hij is daarom van plan om kinderrechtenworkshops te geven aan kinderen op het platteland van Mauritius. Hij wil beginnen met twee workshops, op twee verschillende locaties met 30 kinderen per workshop. Tijdens de workshop richt Taran zich op kinderrechten in het algemeen en mag hij gebruik maken van lesmateriaal van de kinderrechtenorganisatie waar hij voor werkt. Ook laat hij twee jonge gastsprekers aan het woord, leidt hij een groepsdiscussie en organiseert hij een vragensessie. Wat is het doel? Tarans doel is dat kinderen zich bewust worden van hun rechten en ze weten hoe je deze toepast in het dagelijks leven. Daarnaast hoopt hij dat de deelnemers gebruik gaan maken van een online meldpunt. Dit is een organisatie waar kinderen terecht kunnen met al hun vragen en ervaringen. Professionals staan hen dan te woord. Het is niet een meldpunt waar Taran voor werkt, maar hij denkt op deze manier wel te kunnen meten hoeveel impact zijn workshops hebben. Hoe gaat Taran te werk? De kinderrechtenorganisatie waar Taran werkt zal hem helpen met de organisatie en uitvoering van de workshops. Tarans verantwoordelijkheden bestaan vooral uit het selecteren en uitnodigen van de jonge deelnemers en het leiden van de groepsdiscussies en vragensessies. Hij verwacht dat het een uitdaging wordt om de ouders te overtuigen hun kinderen naar een workshop te laten komen, die de hele dag duurt. De workshops, het lesmateriaal en de lunch zijn gratis, hij hoopt dat dat helpt. Wie heeft hij nodig? Taran heeft de hulp van zijn werk nodig bij het organiseren van de workshops. Daarnaast wil hij graag twee andere jongeren zoeken die mee willen helpen bij dit project. Wat heeft Taran nodig? Hij heeft het lesmateriaal van zijn werk en een locatie nodig om de workshop te kunnen geven. Ook wil hij graag thee en lunch verzorgen.  
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in