Alejandra - KidsRights
Action developer

"Als er geen bijzondere zorg en aandacht aan de vrouwen wordt besteed, zijn wij vastbesloten om een opstand te ontketenen en zullen wij ons niet houden aan wetten waarin wij geen stem of vertegenwoordiging hebben." -Brief van 31 maart 1776, Abigail Adams

Alejandra (24)
Peru
Thema: Gendergelijkheid

Alejandra’s project: Alejandra's project: De Vrouwenrechtslijn

Alejandra wil dat de kinderen van haar plaatselijke scholen in staat zijn de belangrijkste problemen op het gebied van gendergelijkheid in de wereld te herkennen. Ze zal workshops en bewustmakingscampagnes organiseren om de negatieve effecten van gendergelijkheid in haar gemeenschap te verminderen.

Inloggen