Arooj - KidsRights
Action developer

“Samen vliegen we, samen veranderen we de wereld.”

Arooj (18)
Pakistan
Thema: Gendergelijkheid

Arooj’s project: Samen vliegen we

Arooj wil workshops organiseren in plaatselijke dorpsscholen om het bewustzijn over gendergelijkheid te vergroten en kinderen te laten geloven dat ze kunnen doen wat ze willen.

Inloggen