Bimal - KidsRights
Action developer

"Wij, de jongeren, kunnen vooruitgang boeken in het onderwijs."

Bimal (19)
India
Thema: Onderwijs
dansen, cricket spelen

Bimal's project: Versterking van de rol van het schoolbestuur

Bimal wil de rol van het schoolbestuur (SMC) in 2 dorpen versterken. Om dit te doen zal hij bewustwordingsbijeenkomsten organiseren met de leden van het SMC om hen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden. Ook zal hij kinderen en studenten uitnodigen op de bijeenkomsten.

Inloggen