Charles - KidsRights
Action developer

"Laten we een betere toekomst voor kinderen creëren, het hangt allemaal af van wat we nu doen."

Charles (18)
Tanzania
Thema: Discriminatie

Charles' bijeenkomsten

Charles woont in een vluchtelingenkamp en ziet dat veel kinderen daar niet op de hoogte zijn van hun rechten. Hij wil kinderen opleiden door verschillende activiteiten, zoals bijeenkomsten, colleges en groepsdiscussies. Charles zal ook sociale media gebruiken om het bewustzijn te vergroten.

Inloggen