Deborah - KidsRights
Action developer

"In het geval van de kinderen, moet gerechtigheid zegevieren."

Deborah (19)
Liberia
Thema: Kinderarbeid

Deborah’s project: Stemmen tegen kindermisbruik

Deborah is zich bewust van de sterke toename van kinderarbeid in Liberia. In die zin doet zij enorme inspanningen om dit verschijnsel een halt toe te roepen door verschillende bewustmakingscampagnes te organiseren in haar middelbare school en haar gemeenschap.

Inloggen