Dillip - KidsRights
Action developer

"Iedereen is een changemaker als hij iets anders is."

Dillip (19)
India
Thema: Milieu
dansen en zingen

Dillip's project: Bomen planten voor het milieu

Dillip wil mensen bewust maken van het belang van het planten van bomen voor het milieu. Hij zal eerst een bewustwordingskamp organiseren in zijn dorp en vervolgens 200 bomen planten in 2 verschillende dorpen.

Inloggen