Fatima - KidsRights
Action developer

"Beetje bij beetje maken we het waar".

Fatima (17)
Guatemala
Thema: Onderwijs
Loves: Fotograferen

Fatima’s bibliotheek

Fatima woont samen met haar moeder in Guatemala. Ze heeft ook nog twee oudere zussen, die zich allebei inzetten voor mensenrechten. Met z’n vieren hebben ze een bibliotheek opgericht, in hun eigen huis! Elke dag ontvangen ze daar 50 kinderen. Fatima helpt hen met hun huiswerk en leest ze graag voor. Ze organiseren ook verschillende activiteiten, waar de kinderen aan kunnen deelnemen.

De bibliotheek hebben ze opgericht om onderwijs aan te bieden en lezen te promoten. Dit vinden Fatima, haar moeder en haar zussen heel belangrijk. Vooral in hun omgeving, waar mensen in armoede leven. Veel kinderen stoppen daarom met school en gaan werken. Fatima wil hen leren dat alle kinderen dezelfde rechten hebben, rijk én arm. Alle kinderen zijn gelijk en hebben recht op bijvoorbeeld onderwijs.

Fatima’s droom is om de bibliotheek uit te breiden naar andere buurten, zodat kinderen meer toegang hebben tot boeken. Een toekomstige bibliotheek zou ze vernoemen naar haar oma; ter ere van de veranderingen die zij als vrouw heeft gebracht.

Wat is het probleem?
In Fatima’s omgeving hebben vrouwen geen stem. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat meisjes stoppen met school, niet gaan werken of studeren en voor hun gezin gaan zorgen.

Maar ook veel jongens maken hun school niet af, maar dan om te gaan werken en geld te verdienen. Armoede speelt hierin een grote rol.

Fatima wil dat kinderen weten dat meisjes en jongens evenveel recht hebben om naar school te gaan. Het maakt niet uit of je arm of rijk bent; alle kinderen hebben recht op onderwijs.

Wat is Fatima’s oplossing?
Fatima is ervan overtuigd dat lezen heel belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen. Het geeft ze kracht en kennis over bijvoorbeeld gelijkheid, milieu en rechten. Ze wil dat meisjes weten dat ze evenveel rechten hebben als jongens. Dat ze ook mogen leren, zelf keuzes mogen maken en de baas zijn over hun eigen lichaam.

Dit gaat Fatima doen door drie verschillende workshops voor meisjes (9-13 jaar):

  1. Meisjes verhalen over inspirerende vrouwen voorlezen, zodat ze gemotiveerd worden om na te denken over de toekomst en door te studeren.
  2. Meisjes laten schrijven om aan hunzelf en hun ouders te laten zien wat ze kunnen; dat ze slim en creatief genoeg zijn om op school te blijven.
  3. Met meisjes het gesprek aangaan over seksualiteit en hun lichaam. Ze mogen zelf bepalen wie hen aanraakt, en wie niet. Hier leren ze waarom ze zichzelf mogen beschermen en hoe je dat doet.

Wat is het doel?
Het doel is dat meisjes weten dat ze zelf hun toekomst mogen bepalen en zelf keuzes mogen maken. Ze mogen op school blijven, ze mogen studeren en ze mogen werken.

Fatima hoopt dat meisjes zichzelf en hun lichaam gaan beschermen. Jongens mogen hen niet zomaar aanraken, als ze dat niet willen.

Hoe gaat Fatima te werk?
Fatima begeleidt niet alleen de activiteiten, ze doet ook zelf mee. Op deze manier wil ze de meisjes motiveren om eigen ervaringen te delen. Daarnaast helpt ze haar moeder met het plannen van de workshops. Zo is ze half deelnemer, half leider.

Ze ziet het als een uitdaging om alle meisjes bij elkaar te krijgen. Veel meisjes moeten thuis zorgen voor het gezin of mogen er van hun ouders niet bijzijn.

Wat heeft Fatima nodig?

  • Nog meer inspirerende voorleesverhalen
  • Internet
  • Een groot scherm

Wie heeft zij nodig?

  • Haar moeders hulp bij het zoeken van sponsors, het leiden van activiteiten en het printen van lesmateriaal
  • De deelnemende meisjes
  • Marleny (de bibliothecaris) die helpt met de workshops
Inloggen