Godfrey - KidsRights
Action developer

“Waarom maken we van de wereld geen betere plek door goed voor de natuur te zorgen?”

Godfrey (19)
Tanzania
Thema: Milieu
Loves: Lezen, dansen, spelen met andere kinderen.

Godfrey’s Green Life

Godfrey woont met zijn ouders in Tanzania, zijn vader werkt in het bedrijfsleven en zijn moeder is verpleegster. Hij speelt graag voetbal, leest veel romans en soms vindt hij het leuk om z’n moeder te helpen bij het schoonmaken van hun tuin en de straat. Al van jongs af aan raapt hij het plastic op van de straat. Vooral op het strand ziet hij enorm veel afval liggen, zoals plastic flesjes en tasjes.

Zijn droom is een schone omgeving en dat iedereen verantwoordelijk omgaat met afval, door het bijvoorbeeld te recyclen

Wat is het probleem? 
Godfrey ziet in zijn omgeving, bijvoorbeeld op het strand, in z’n straat en op schoolpleinen, veel afval rondslingeren. Er wordt niet bewust omgegaan met afval, recyclen wordt bijvoorbeeld maar weinig gedaan. Godfrey denkt dat veel mensen ook niet precies weten wat ze het best kunnen doen met hun afval. Daarom komt hij in actie!

Wat is Godfreys oplossing?
Godfrey zou zijn omgeving graag meer vertellen over het milieu en het behoud ervan. Zodat de mensen bewuster om zich heen kijken en bijvoorbeeld het afval van de grond oprapen. Om mensen bewust te maken wil hij met een groep 50 boompjes gaan planten, omdat dit bijdraagt aan het behoud van de natuur en de verbetering van het klimaat. Tijdens het planten van de bomen zal hij de deelnemers vertellen over het belang ervan.

Ook wil hij graag laten zien hoe je plastic kan recyclen en hergebruiken. Door er bijvoorbeeld dingen voor in huis van te maken.  

De bevolking kan een verschil maken in het behoud van het milieu, door er goed voor te zorgen. Door ze hierover te vertellen en gelijk aan de slag te gaan, wil Godfrey de mensen hiervan bewust maken. 

Wat is het doel? 
Godfreys doel is om een verschil in zijn omgeving te zien, dat mensen goed met hun afval omgaan en de straten niet meer vervuild zijn. Hij wil met zijn project minstens 100 mensen bereiken.

Hoe gaat Godfrey te werk? 
Godfrey gaat een team samenstellen die mee willen doen aan zijn project. Dit ziet hij als de grootste uitdaging in zijn project. De boompjes die in zijn project geplant worden, zal hij daarna zelf gaan verzorgen.

Wie heeft Godfrey nodig?  
·       Zijn broer en twee vrienden (16 – 18 jaar) zullen hem helpen met het project
·       Deelnemers van alle leeftijden

Wat heeft Godfrey nodig?  
·       Advies en begeleiding om zijn project op te zetten en succesvol te maken
·       Boompjes

Inloggen