Hope - KidsRights
Action developer

"Ik geloof dat ieder van ons een kampioen kan zijn voor de kinderen, vooral die in plattelandsgebieden die door hun geografische ligging onevenwichtige kansen krijgen en niet in contact komen met mentoren en rolmodellen."

Hope (24)
Malawi
Thema: Gendergelijkheid

Hope’s project: Opleiding leiderschap en participatie van meisjes (Girl-Led)

Hope wil een meisjesclub oprichten, met als hoofddoel plattelandsmeisjes leiderschapsvaardigheden bij te brengen, zodat ze hun leven, hun familie en hun gemeenschap in eigen handen kunnen nemen.

Rita Pearson, een opvoedster, verklaarde dat "elk kind een kampioen verdient: een volwassene die nooit opgeeft, die de kracht van verbondenheid begrijpt en erop aandringt dat zij het beste worden wat zij kunnen zijn". Ik geloof dat ieder van ons een kampioen kan zijn voor kinderen, vooral die in plattelandsgebieden die, door hun geografische ligging, te maken hebben met onevenwichtige kansen en niet in contact komen met mentoren en rolmodellen.

Inloggen