Iftinan - KidsRights
Action developer

“Haast je niet! Grote dingen hebben tijd nodig.”

Iftinan (19)
Indonesië
Thema: Gendergelijkheid

Iftinan’s project: Alle seksen in actie: Memikul kesetaraan menembus waktu (NL: Gelijkheid door de tijd heen)

Iftinan wil een online campagne voeren om het probleem van gendergelijkheid in zijn land te bestrijden. De campagne zal een discussieforum voor jongeren creëren om hun ideeën, verhalen en perspectieven op het gebied van gendergelijkheid/ongelijkheid uit te spreken.

Inloggen