Isaac - KidsRights
Action developer

“De kracht van jongeren kunnen we goed gebruiken, dit is goed voor henzelf en voor de gemeenschap. Hier is eerst een mentaliteitsverandering voor nodig.”

Isaac (21)
Liberia
Thema: Onderwijs
Activisme

Isaac's Campagne

Isaac zet zich in voor het onderwijs, door ouders bewust te maken van het belang van onderwijs. Daarnaast gaat hij workshops geven aan kinderen, zodat ze peer educators worden en zelf het bewustzijn over onderwijs kunnen gaan vergroten.

Inloggen