Leonah - KidsRights
Action developer

“Als onze dromen ons niet bang maken, zijn ze gewoon niet groot genoeg.”

Leonah (16)
Zuid-Afrika
Thema: Gendergelijkheid

Leonah’s project: Begrijpen van GBV

Een van de belangrijkste kwesties in Leonah's gemeenschap is gender gerelateerd geweld. Tegelijkertijd begrijpen kinderen en jongeren niet wat gender gerelateerd geweld inhoudt. Leonah wil het bewustzijn over deze kwestie vergroten en vreedzame protesten houden in zijn gemeenschap om de aandacht van de leiders te vestigen op een betere uitvoering van gendergebaseerd geweld.

Inloggen