Lucia - KidsRights
Action developer

“Leiders zijn "leiders-makers", help anderen om te helpen.”

Lucia (17)
Peru
Thema: Discriminatie

Lucia’s project: Stem van Latijns-Amerika

Lucia wil een soort bootcamp opzetten, vergelijkbaar met een gesprekskring, in het Portugees en Spaans voor minderheidsjongeren. Het doel hiervan is hen te laten horen, hen hun gedachten en gevoelens te laten uiten, hen aan te moedigen een verandering te willen bewerkstelligen, leiders te creëren die vechten voor wat zij geloven, hen te begeleiden en hun gezelschap te zijn op die reis.

Inloggen