Maryam Eqan - KidsRights
Action developer

Jonge changemakers, laten we onze dromen volgen, risico's nemen en nooit opgeven. Samen kunnen we de wereld positief veranderen. Laten we elkaar steunen en blijven streven naar een betere toekomst.

Maryam Eqan (24)
Pakistan
Thema: Gezondheid, Milieu

Een duurzame gemeenschap creëren: Voorlichting aan Kakuma-vluchtelingen over klimaat, gezondheid en WASH.

Maryam heeft opgemerkt binnen het vluchtelingenkamp een gebrek aan kennis heerst omtrent hygiene en afval verwerking, hetgeen een slechte impact heeft op de gezondheid van de inwoners en ons milieu. Daarom wil ze kinderen bewust maken van het belang van het schoonhouden van de omgeving. Maryam zal dit gaan doen aan de hand van een awareness campagne, waarbinnen ze verschillende activiteiten en workshops zal gaan organiseren. Een prachtig project wat zeker zal bijdragen aan een veilige leefomgeving van kinderen in vluchtelingenkamp. Heel erg bedankt Maryam!

Inloggen