Mwandja - KidsRights
Action developer

“Veranderingen hebben tijd nodig, daarom moeten we samenwerken.”

Mwandja (19)
Tanzania
Thema: Kindhuwelijken

Mwandja’s kinderrechtentrainingen

Mwandja is opgegroeid in Congo, waar hij moest vluchten voor de oorlog. Sindsdien woont Mwandja in een vluchtelingenkamp in Tanzania. Hij is klaar met de middelbare school en al een lange tijd bezig met changemaking activiteiten. Zo heeft hij bij het kinderparlement gezeten om aandacht te vragen voor kinderrechten. Ze hoopten het gedrag van de mensen in zijn omgeving te kunnen veranderen. Vooral op het gebied van kindhuwelijken en kindermishandeling.

Daarnaast heeft Mwandja bij het radiostation van onze Kindervredesprijswinnaar Baruani gewerkt! Lees hier meer over Baruani’s radiostation. 

Zijn droom is om een grote, succesvolle changemaker te worden, die opkomt voor kinderrechten en strijdt tegen het geweld tegen kinderen. Hij hoopt op een kindvriendelijke gemeenschap, zonder discriminatie, misbruik en mishandeling. Een gemeenschap waarin kinderrechten gerespecteerd worden.

Wat is het probleem? 
In Mwandja’s omgeving komen kindhuwelijken veel voor. Meisjes moeten van hun ouders op een jonge leeftijd trouwen, waardoor ze niet de kans krijgen om hun school af te maken en door te studeren. Meisjes hebben dezelfde rechten als jongens en moeten dus ook evenveel kans hebben zich te ontwikkelen.

Mwandja wil graag kennis over kinderrechten verspreiden, in de hoop dat onder andere het uithuwelijken van meisjes stopt.

Wat is Mwandja’s oplossing?
Samen met een team van 25 andere kinderen wil Mwandja training geven. Een training aan kinderen over kinderrechten, om te laten zien hoeveel effect kindermishandeling en kindhuwelijk hebben in hun omgeving. In de training wil Mwandja vooral aandacht geven aan de effecten en risico’s van het zwanger zijn als kind of jonge tiener en de voordelen van onderwijs. Dit wil hij doen door discussies, theater, liedjes en gedichten. De training vindt plaats in het vluchtelingenkamp.

Tijdens de training wil Mwandja flyers uitdelen aan de deelnemers. Zodat ze thuis aan familie en vrienden kunnen laten zien waar ze geweest zijn en hen meer kunnen vertellen over kinderrechten. Als kinderen weten wat hun rechten zijn, kunnen ze beter voor henzelf opkomen.

Wat is het doel? 
Mwandja’s doel is behaald als kindermisbruik en dan vooral kindhuwelijken in zijn omgeving zijn gestopt.

Hoe gaat Mwandja te werk? 
Mwandja gaat eerst 300 kinderen selecteren die mee gaan doen aan de training. Het gaat om 200 meisjes en 100 jongens. Daarna stelt hij het les- en uitdeelmateriaal samen en zorgt hij dat er genoeg is voor iedereen. Hij zal de groep van 25 kinderen aansturen, tijdens dit project.

Mwandja verwacht dat sommige mensen het lastig zullen vinden om hun gewoontes en kijk op kinderrechten aan te passen. Hierdoor zullen er ook ouders zijn die niet mee willen werken aan het project of hun kinderen niet laten deelnemen.

Wie heeft Mwandja nodig?
Om meer zijn training te laten slagen wil hij graag steun van de dorpsleiders, schoolleiders, leraren en ouders.

Wat heeft hij nodig?  

  • Een boek over kinderrechten om meer uit te leren
  • Een computer, pennen, een schrijfblok, een scherm en flipover bord.
Inloggen