Mwandja - KidsRights
Fund catcher

“Veranderingen hebben tijd nodig, daarom moeten we samenwerken.”

Mwandja (22)
Tanzania
Thema: Onderwijs

Laten we schadelijke culturele praktijken uitroeien die het meisjeskind belemmeren om onderwijs te volgen

Mwandja is opgegroeid in Congo, waar hij moest vluchten voor de oorlog. Sindsdien woont Mwandja in een vluchtelingenkamp in Tanzania. Hij is klaar met de middelbare school en al een lange tijd bezig met changemaking activiteiten. Zo heeft hij bij het kinderparlement gezeten om aandacht te vragen voor kinderrechten. Ze hoopten het gedrag van de mensen in zijn omgeving te kunnen veranderen. Vooral op het gebied van kindhuwelijken en kindermishandeling.

Daarnaast heeft Mwandja bij het radiostation van onze Kindervredesprijswinnaar Baruani gewerkt! 

In de Action Developer fase startte Mwandja een project genaamd "Laat meisjes nee zeggen tegen een vroeg huwelijk".  

Het project was voornamelijk gericht op het emanciperen van de sociale normen en taboes van het meisjeskind, die hun ontwikkeling belemmeren en op het voorlichten van de gemeenschap over kinderrechten, vooral het meisjeskind dat het meest getroffen wordt door acties van volwassenen.    

Het project was tot op zekere hoogte succesvol omdat Mwandja erin slaagde een deel van de vluchtelingengemeenschap te bereiken. Er was enige impact op een relatief groot deel van de samenleving, hoewel Mwandja nog steeds de behoefte voelt om mensen te bereiken.  

Mwandja zet zijn activiteiten als Fund Catcher voort voor de rechten van het meisje. Net als hij deed in de Action Developer fase. Aangezien er nog steeds veel mensen in zijn gemeenschap (vluchtelingenkamp Nyarugusu te Tanzania), die onderwijs en een verandering van mentaliteit nodig hebben. Hij wil focusgroepgesprekken voeren met meisjes en de gemeenschap, om inzicht te krijgen in hun perspectief op de rechten van meisjes, wat hem zal helpen bij zijn verdere activiteiten. Hij zal ook een bewustmakingscampagne voeren samen met lokale leiders; samen zullen ze mensen bereiken door van deur tot deur of van straat tot straat te gaan in het dorp om mensen voor te lichten over het recht op onderwijs voor meisjes en over de slechte gevolgen van kindhuwelijken. Hij wil samenwerken met lokale leiders omdat ze erg invloedrijk zijn en mensen ze gemakkelijk kunnen begrijpen en ernaar kunnen luisteren. Mwandja zal ook trainingen geven over de rechten van het meisje en vervolgens alle deelnemers interviewen.

Inloggen