Natukunda - KidsRights
Action developer

"Samen kunnen we het"

Natukunda (25)
Oeganda
Thema: Gendergelijkheid

Natukunda’s project: Empowerment van meisjeskinderen

Empowerment en bewustmaking van de meisjes in de gemeenschap over hun rechten, rollen en verantwoordelijkheden, onder andere door het organiseren van radioprogramma's en workshops voor individuele bewustmaking.

Inloggen