Nikash - KidsRights
Action developer

"Onderwijs is de basis van elk kind."

Nikash (18)
India
Thema: Onderwijs
maatschappelijk werk

Nikash's project: Het belang van onderwijs

Nikash wil mensen bewust maken van het belang van onderwijs. Hij zal een demonstratie en een bewustmakingsbijeenkomst organiseren in het ene dorp, en een demonstratie in een ander dorp. Op de sensibiliseringsbijeenkomst wil hij de kwestie van de uitvallers bespreken met de leerkrachten en het schoolbestuur, maar hij zal ook de leerlingen uitnodigen om deel te nemen. De demonstraties zullen opkomen voor het recht op onderwijs.

Inloggen