Nilendri - KidsRights
Action developer

"Werk onvermoeibaar om je doelen te bereiken."

Nilendri (22)
India
Thema: Gendergelijkheid
cricket te spelen, anderen helpen, boeken en tijdschriften te lezen

Nilendri's project: Gendergelijkheid

Nilendri wil het bewustzijn in haar gemeenschap vergroten over het belang van gendergelijkheid en de rechten van het meisjeskind. Ze zal een bewustwordingsbijeenkomst organiseren met de gemeenschap om bewustzijn te creëren over het recht op onderwijs en andere zaken die te maken hebben met gendergelijkheid. Ze zal ook een bewustmakingscampagne organiseren om ouders te leren niet te discrimineren tussen hun kinderen en een bewustmakingscampagne op schoolniveau.

Inloggen