Ntiyso - KidsRights
Action developer

“De wereld heeft meer groen nodig om een betere plek te zijn.”

Ntiyso (18)
Zuid-Afrika
Thema: Milieu

Ntiyso’s project: Jordan project

Ntiyso wil een online campagne starten om het bewustzijn over het probleem van het kappen van bomen en het slechte effect ervan op het milieu te vergroten.

Inloggen