Omito - KidsRights
Action developer

“Ik zou graag een boodschap willen sturen aan mede changemakers dat wij de wereld moeten veranderen met de weinige kennis en kansen die we krijgen en door samen te werken zullen we de wereld een betere plek maken om in te leven, nu en in de toekomst.”

Omito (24)
Kenia
Thema: Gezondheid

Omito’s project: Zeg nee tegen de vrouwelijke genitale verminking

Omito wil de genitale verminking van jonge meisjes in zijn gemeenschap stoppen. Hij zal proberen dit te bereiken door bewustmaking over de gevaren van deze activiteit en de reden waarom het moet stoppen, door een club op te richten die de hele gemeenschap door middel van seminars en conferenties zal onderwijzen over hoe gevaarlijk deze activiteit is voor onze jonge meisjes en de ouderen en degenen die deze daad steunen in zeer serieuze discussies te betrekken.

Inloggen