Osbert - KidsRights
Action developer

“De juiste valentijn komt op het juiste moment voor het juiste doel. Heb geduld!”

Osbert (25)
Uganda
Thema: Onderwijs

Osbert’s project: Een einde aan vroege huwelijken en tienerzwangerschappen

In de gemeenschap van Osbert is 40% van de jongeren vroeg getrouwd en hebben anderen tienerzwangerschappen. Dit brengt hun fysieke en emotionele gezondheid in gevaar. Om dit probleem te helpen oplossen, wil Osbert radioprogramma's houden over de slechte gevolgen van een vroeg huwelijk en een tienerzwangerschap en bewustwordingscampagnes over dit onderwerp en een workshop organiseren.

Inloggen