Precious - KidsRights
Action developer

“Drugs misbruik is een moordenaar van het lot van kinderen.”

Precious (19)
Nigeria
Thema: Gezondheid

Precious’s project: Pas op voor drugsgebruik

Precious wil kinderen in haar gemeenschap bewuster maken van drugsmisbruik. Ze zal ook een online campagne voeren en een spreekbeurt organiseren voor de kinderen.

Inloggen